List pasterski biskupa Romana Pindla

- Serdecznie zapraszam do licznego udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu, by w ten sposób móc doświadczyć wypełnienia się słów św. Jana Pawła II: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście” - pisze bp Roman Pindel.

List na I Niedzielę Wielkigo Postu

Znaki towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży są już w Polsce i na początku Wielkiego Postu powędrują do wybranych piętnastu kościołów naszej diecezji.

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 2015 ROKU

Aby odczytać znaki

Drodzy Bracia i Siostry,
u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu pragnę zaprosić Was do odkrycia sensu niezwykłych znaków, które w tym roku przyjdzie nam gościć w naszej diecezji. W dniach od 1 do 14 marca przeżyjemy peregrynację Krzyża i obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, a począwszy od września nasze parafie nawiedzi Obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Zróbmy wszystko, aby te wydarzenia stały się okazją osobistego i przemieniającego spotkania z naszym Zbawicielem i Bogiem „bogatym w Miłosierdzie”.

1.Znak łuku tęczy i krzyża

Przeżywając w Środę Popielcową obrzęd posypania głów popiołem, mogliśmy usłyszeć wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). Słowa te, zawarte także w dzisiejszej Ewangelii, stanowią równocześnie temat tegorocznego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Najbardziej wymownym motywem, skłaniającym do nawrócenia jest świadomość bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. Z tego powodu chcemy pogłębić centralną prawdę Dobrej Nowiny o zbawieniu, wyrażoną w słowach z Pierwszego Listu św. Piotra, czytanych dziś w całym Kościele: „Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić!” (1P 3, 18).

 

Odkąd Bóg przemawia do człowieka, Jego słowom towarzyszą wymowne znaki.O jednym z nich słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Bóg, chcąc zapewnić Noego i jego potomków, że nie dotknie już ziemi potopem, wskazuje na tęczę. Łuk na obłokach stanowi znak, że Bóg pragnie ocalić człowieka tak, jak uratował od potopu Noego i jego rodzinę.


To zapewnienie Boga o wybawieniu człowieka przypomina także tęcza, która stanowi element architektury kościoła, łączący nawę z prezbiterium. W ten sposób wierni, patrząc w stronę ołtarza, gdzie sprawuje się liturgię, widzą znak przypominający im o Bogu, który pragnie ocalenia człowieka. Jest to jeszcze bardziej wymowne, gdy w łuk pomiędzy nawą główną i prezbiterium wkomponowany jest krzyż - znak zbawienia człowieka przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Na nim to bowiem „Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem” (1P 1, 18) – jak słyszeliśmy to dziś w liturgii słowa. Otwórzmy się na uzdrawiającą miłość Boga poprzez udział w wielkopostnych rekolekcjach, głęboko przeżytą spowiedź, podjęte umartwienia i uczynki miłosierdzia.


2.Krzyż Światowych Dni Młodzieży i obraz Matki Bożej Salus Populi Romani


Drodzy Bracia i Siostry, którzy w krzyżu Chrystusa upatrujecie zbawienia. W dniu 13 marca 1983 r., dwa tygodnie przed rozpoczęciem obchodów Roku Odkupienia, papież Jan Paweł II zapytał młodzież zgromadzoną na uroczystości otwarcia Centrum Młodzieżowego San Lorenzo: „Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża? Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski”. Biorąc sobie do serca słowa Ojca Świętego, młodzi wykonali krzyż o długości prawie 4 metrów i 25 marca 1983 roku przynieśli go w procesji na ceremonię otwarcia Drzwi Jubileuszowych Bazyliki Świętego Piotra. Przez cały czas Roku Odkupienia Krzyż pozostawał obok konfesji św. Piotra, a w dniu zamknięcia Roku Jubileuszowego Jan Paweł II oddał go młodym, prosząc: „Ponieście go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie”. Od tamtej pory Krzyż towarzyszy wszystkim kolejnym Światowym Dniom Młodzieży.


W czasie spotkania młodych z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Tor Vergata w Rzymie obok Krzyża pojawił się jeszcze jeden ważny znak - ikona Matki Bożej Wybawi-cielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani). Przedstawia ona Maryję z Dzieciątkiem.
W lewej ręce Jezus trzyma księgę, znak spełnienia się w Nim obietnic Pisma. Prawą dłonią błogosławi i zarazem wskazuje na Maryję, jak gdyby mówił: „Oto Matka Twoja”. Palce prawej dłoni Maryi, ułożone podobnie, jak palce Jezusa, zdają się Go naśladować i równocześnie przekazywać dalej Jego błogosławieństwo i łaskę.


Począwszy od Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w roku 2003, wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani wraz z Krzyżem Światowych Dni Młodzieży, przekazywany jest organizatorom kolejnych spotkań młodych świata. Inicjując ten zwyczaj św. Jan Paweł II powiedział: „Odtąd będzie ona wraz z krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Oto Matka twoja! Będzie ona znakiem macierzyńskiej obecności Maryi wśród młodych, wezwanych, tak jak apostoł Jan, do przyjęcia Jej w swoim życiu”.


3. Znaki Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji


Znaki towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży są już w Polsce i na początku Wielkiego Postu powędrują do wybranych piętnastu kościołów naszej diecezji. Będziemy się tam gromadzić na modlitwę stając wraz z Maryją przy krzyżu Chrystusa. W Bielsku-Białej i w Żywcu przeżyjemy ponadto szczególne nabożeństwa drogi krzyżowej, w czasie których wyjdziemy na ulice z niesionym na ramionach Krzyżem Światowych Dni Młodzieży.


Kościoły przyjmujące znaki Światowych Dni Młodzieży pozostaną otwarte przez całą dobę. Obok nabożeństw odprawianych w wyznaczonych godzinach, zapewniony będzie czas na modlitwę w ciszy, adorację i skorzystanie ze zdrojów miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty. Zachęcam Wszystkich do wzięcia udziału w peregrynacji, odszukania dogodnego miejsca i przybycia na spotkanie z Jezusem i Jego Matką. Zaproszenie to kieruję przede wszystkich do ludzi młodych, ale także do całych rodzin - dzieci i dorosłych, do kapłanów i osób konsekrowanych. Proszę o modlitwę nie tylko w sprawach dotyczących naszego życia i powierzonych nam przez bliźnich, ale także o owoce pielgrzymowania znaków w naszej diecezji i w intencji przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. Prośmy o to, by jak najwięcej z nas otworzyło drzwi swych domów na przyjęcie młodych pielgrzymów z różnych stron świata, a młodzież diecezji bielsko-żywieckiej zaangażowała się w przygotowania i dobrze przeżyła Światowe Dni Młodzieży, które odbywać się będą w naszej metropolii. Nie zapomnijmy o modlitwie w intencji pokoju na świecie, zwłaszcza za naszą wschodnią granicą. Pamiętajmy też o tysiącach chrześcijan zabijanych i prześladowanych w różnych krajach świata.


Wykorzystajmy łaskę Wielkiego Postu, by uczcić krzyż naszego zbawienia i Maryję towarzyszącą Synowi aż po Kalwarię. Kontynuacją spotkania z Maryją pod krzyżem Chrystusa niech będzie nasz udział w nabożeństwach drogi krzyżowej i Gorzkich Żali, pozwalających tak owocnie kontemplować miłość Ojca objawioną w Męce i Śmierci Syna Bożego.


4.Ku peregrynacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego


We wrześniu rozpocznie się również w naszej diecezji nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik. Po niezwykle owocnej peregrynacji w archidiecezji krakowskiej i diecezji tarnowskiej, Obraz będzie pielgrzymował przez wszystkie parafie diecezji bielsko-żywieckiej. Ufam, że w tych dniach łaska Boża spotka się z otwarciem serc na Miłosierdzie Boże. Mam nadzieję, że nasze przygotowanie, zwłaszcza poprzez organizowane w parafiach specjalne rekolekcje, wzbudzi w nas ufność w Boże Miłosierdzie i przyczyni się do licznych nawróceń i umocnienia wiary.


Zanim Obraz przybędzie do naszej diecezji, wyruszy z niej już po raz trzeci Diecezjalna Piesza Pielgrzymka do Łagiewnik. Cieszę się, że uczestniczy w niej coraz więcej diecezjan. Sprzyja temu termin pielgrzymki, przypadający na czas, w którym wielu z nas może korzystać z dni wolnych od pracy. Pielgrzymka wyrusza bowiem z Bielska-Białej Hałcnowa 30 kwietnia a do Łagiewnik przybywa 3 maja, nawiedzając najpierw Centrum Jana Pawła II, a następnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zapisy na pielgrzymkę trwają od 16 lutego.


Serdecznie zapraszam do licznego udziału w tegorocznym pielgrzymowaniu, by w ten sposób móc doświadczyć wypełnienia się słów św. Jana Pawła II: „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”.


Zachęcam również wszystkich diecezjan do uczestniczenia w zakończeniu pielgrzymki. Po uroczystej Eucharystii w łagiewnickiej Bazylice odnowimy akt zawierzenia naszej diecezji Miłosierdziu Boga. Będziemy też prosić o owoce przeżywanej peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego. Niech nasze pielgrzymowanie, zarówno piesze, jak i różnymi środami lokomocji, będzie żarliwą prośbą i zaproszeniem do każdej parafii i każdej rodziny Tego, który jest „bogaty w Miłosierdzie”.


Na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży i cały Wielki Post udzielam Wszystkim pasterskiego błogosławieństwa: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Niech Dobra Nowina znajdzie miejsce w Waszych sercach i przemieni je, byście stawali się prawdziwymi świadkami Ewangelii i Bożego Miłosierdzia.
† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 14 lutego 2015 r.

« 1 »
Dyskusja zakończona.

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.