Są dla nas darem

Cieszę się bardzo, że siostry serafitki pracują w naszej parafii.

Obecnie pięć sióstr serafitek pracuje w parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu. Siostry podejmują ważne zadania dla całej parafii - i dla księży. Pracuje u nas siostra zakrystianka. Jest od samego początku istnienia parafii siostra, która zajmuje się sprawami charytatywnymi. Jest też siostra, która posługuje w naszej kuchni na probostwie. Z uczniami na lekcjach katechezy pracują dwie siostry katechetki.

Charyzmat bł. matki Małgorzaty realizują na co dzień, żyją nim. Najlepszym przykładem jest posługa charytatywna. Siostry bardzo poświęcały i poświęcają się dla chorych i starszych parafian - i parafianie są im za to wdzięczni, pamiętają o tym...

W dniu beatyfikacji wraz z nimi przeżywamy wielką radość. Obydwie nowe błogosławione bardzo mocno wchodzą w nurt nauczania papieża Franciszka i myślę, że przyczynią się do umocnienia pięknych postaw chrześcijańskich. Siostry serafitki - za przykładem bł. matki Małgorzaty - korzeni dla tej postawy zawsze upatrują w posłudze dla dobra drugiego człowieka.

« 1 »