Nowy numer 09/2024 Archiwum

Konkurs o św. Maksymilianie

W tym roku w sierpniu wspominać będziemy 80. rocznicę dobrowolnej męczeńskiej śmierci o. Kolbego w KL Auschwitz. Z tej okazji Małopolski Sejmik Wojewódzki ogłosił rok 2021 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w całym województwie zaplanowane zostały różne formy obchodów i uroczystości dedykowanych męczennikowi. W cały szereg inicjatyw zaangażowało się Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Jedną z nich jest konkurs dla uczniów: "Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów".

I I grupa

klasy 1-2 szkoły podstawowej

 

I TYTUŁ PRACY PLASTYCZNEJ: Narodziny Świętego.

Mieszkanie Państwa Kolbów było duże, jednoizbowe. W jednym końcu izby za szafą
i zasłoną stały łóżka Kolbów. Na zwykłej komodzie Marianna urządziła ołtarzyk. Tu było święte miejsce rodziny Kolbów: duży, ładny obraz Jasnogórskiej Pani, kwiaty i czerwona lampka oliwna. Tu zbierali się domownicy na modlitwę. Tu oddawano Matce Bożej swoje życie i śmierć, smutki i radości, ciężką dolę robotników i los Ojczyzny, rozdartej przez trzy państwa zaborcze. Rajmund (Maksymilian) Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. i tego samego dnia został ochrzczony. Mróz wtedy był ogromny, wiatr hulał po kątach. Matka przysunęła go z kołyską bliżej kuchni, żeby się nie przeziębił.         

Źródło: Kączkowska Maria, Ojciec Kolbe. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 1975
.

II TECHNIKA ARTYSTYCZNA: kolaż*.

*wyjaśnienie techniki artystycznej: kolaż polega na tworzeniu własnej kompozycji, nowego dzieła artystycznego, przez łączenie fragmentów z różnych materiałów (głownie papieru, czasem tkanin, z dodatkiem mediów, fotografii itp.). Najbardziej charakterystycznym elementem tej techniki są wycinki z gazet – napisy i obrazki, które zestawia się ze sobą
w zaskakujący sposób. Korzysta on więc z gotowych, wcześniej istniejących elementów, łącząc je w nową całość.

III CELE:

 • popularyzacja biografii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego,
 • pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie zdolności manualnych.

IV OPIS:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-2 szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
 2. Zadanie konkursowe: wykonanie kolażu pt. „Narodziny Świętego” inspirowanej zacytowanym na początku załącznika fragmentem książki.
 3. Kryteria wykonania pracy konkursowej:
 • temat: narodziny Świętego M. M. Kolbego
 • technika: kolaż,
 • rozmiar: format A3,
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia,
 • uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
 • zgłoszona praca nie może być prezentowana wcześniej w innych konkursach.
 1. Jury oceni prace według kryteriów:
 • zgodność z tematem (1-5 pkt),
 • oryginalność kompozycji (1-5 pkt),
 • dobór materiałów (1-5 pkt),
 • walory estetyczne  (1-5 pkt).
 1. Zgłoszenia:
 • udział ucznia w konkursie zgłasza nauczyciel,
 • każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace,
 • na odwrocie zgłoszonej pracy powinna znajdować się przyklejona metryczka, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu,
 • wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie według załączonego wzoru – załącznik nr 7.
 • nauczyciel wysyła na adres mailowy kolbe2021@pbw.edu.pl :     
  - fotografię kolażu ucznia w formacie JPG lub PNG, z minimalną rozdzielczością wynoszącą 250 dpi. Plik powinien nosić nazwę Imię Nazwisko ucznia, klasa … Szkoła … ,    
  - zdjęcie lub skan wypełnionego załącznika nr 7 (metrykę  i oświadczenie).

Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą dopuszczone do konkursu.

 • prace w formie papierowej odpowiednio zabezpieczone wraz z papierową wersją załącznika nr 7 (metryką i oświadczeniem) należy dostarczyć pod adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu,
  ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim.
 1. TERMIN PRZESYŁANIA PRAC: 30.04.2021 r.
 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 21.05.2021 r.
« 1 2 3 4 5 »

Zapisane na później

Pobieranie listy