Nowy numer 09/2024 Archiwum

Konkurs o św. Maksymilianie

W tym roku w sierpniu wspominać będziemy 80. rocznicę dobrowolnej męczeńskiej śmierci o. Kolbego w KL Auschwitz. Z tej okazji Małopolski Sejmik Wojewódzki ogłosił rok 2021 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w całym województwie zaplanowane zostały różne formy obchodów i uroczystości dedykowanych męczennikowi. W cały szereg inicjatyw zaangażowało się Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Jedną z nich jest konkurs dla uczniów: "Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów".

 

Regulamin Konkursu Wojewódzkiego

Sejmik Województwa Małopolskiego ogłosił rok 2021
Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

14 sierpnia przypada także 80. rocznica Jego męczeńskiej śmierci.


Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
oraz Centrum św. Maksymiliana w Harmężach przy współpracy
z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem w Oświęcimiu
zapraszają szkoły i placówki oświatowe do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

Współpraca:

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Ośrodek w Oświęcimiu

Inicjatorzy:

Grono Pedagogiczne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie

Patronat: 

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Arcybiskup Marek Jędraszewski

Biskup Roman Pindel

Patronat medialny: Radio Kraków, Radio Anioł Beskidów, Tygodnik „Gość Niedzielny”, Miesięcznik „Hejnał Oświatowy”

Cele:

 • Propagowanie wiedzy o życiu i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego;
 • Upamiętnienie Roku Św. Maksymiliana i 80. rocznicy Jego śmierci;
 • Przybliżenie biografii i myśli Świętego;
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na określony temat;
 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży;
 • Pogłębianie wrażliwości artystycznej uczniów.

 

Tematyka Konkursu:

Życie i działalność Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.

 

Adresaci:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i placówek oświatowych z województwa małopolskiego:

 • I grupa – klasy 1-2 SP (załącznik nr 1)
 • II grupa – klasy 3-4 SP (załącznik nr 2)
 • III grupa – klasy 5-8 SP (załącznik nr 3)
 • IV grupa – szkoły ponadpodstawowe (załącznik nr 4)

Warunki udziału w konkursie:

 1. Prace przesłane na Konkurs „Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów” powinny być wykonane samodzielnie oraz nie prezentowane w innych konkursach.
 2. Zadania oraz szczegółowe kryteria oceny zawarte są w załącznikach.
 3. Prace do konkursu zgłasza nauczyciel lub opiekun ze szkoły/placówki.
 4. Nauczyciel/opiekun może zgłosić maksymalnie 3 prace z jednej grupy wiekowej.
 5. Forma zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami zawarta jest w załącznikach.
 6. Prace przekazane do konkursu pozostaną do dyspozycji organizatorów i nie podlegają zwrotowi.

Ocena i nagrody:

 1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Zwycięzcy Konkursu (miejsca I, II i III) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Terminy:

 • 30.04.2021 – ostateczny termin przesyłania prac konkursowych
 • 21.05.2021 – ogłoszenie wyników

Termin wręczenia nagród podany zostanie w dniu ogłoszenia wyników.

Postanowienia końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie oraz jej Filii w Oświęcimiu.
 2. Organizatorzy skontaktują się z nauczycielami/opiekunami finalistów drogą mailową.
 3. Nadesłanie w terminie pracy zgodnej z warunkami konkursu jest równoznaczne
  z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Konkursu i jego postanowień.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac nadesłanych na Konkurs,
  z jednoczesnym podaniem danych autora.
 5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu (towarzyszącej Konferencji „Wychowanie w trosce o wartości – Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów”, która odbędzie się w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach).
 6. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

Kontakt:

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy wysyłać na adres: kolbe2021@pbw.edu.pl

Informacje:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu:

Tel.:  33 842 45 93


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Wydział Współpracy ze Środowiskiem:

Tel.: 12 427 33 77 w. 21, tel. kom.: 570 298 500

« 1 2 3 4 5 »

Zapisane na później

Pobieranie listy