Nowy numer 09/2024 Archiwum

Konkurs o św. Maksymilianie

W tym roku w sierpniu wspominać będziemy 80. rocznicę dobrowolnej męczeńskiej śmierci o. Kolbego w KL Auschwitz. Z tej okazji Małopolski Sejmik Wojewódzki ogłosił rok 2021 Rokiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w całym województwie zaplanowane zostały różne formy obchodów i uroczystości dedykowanych męczennikowi. W cały szereg inicjatyw zaangażowało się Centrum św. Maksymiliana w Harmężach. Jedną z nich jest konkurs dla uczniów: "Św. Maksymilian patronem trudnych wyborów".

IIII grupa

klasy 5-8 szkoły podstawowej

 

I TEMAT: Trudne wybory.

28 maja przyszedł czas wyjazdu do obozu Auschwitz w Oświęcimiu. Ojciec Maksymilian dostał tam pasiak, stare chodaki i numer 16670. Nie miał żadnych praw człowieka, tak jak wszyscy, a jednak różnił się od innych. Gdy jego towarzysze biegli po miskę niedobrej zupy, popychali się i kłócili, on cierpliwie czekał na swoją kolej i dzielił się z nimi chlebem. Bardziej głodnym ustępował lepsze miejsce. Modlił się za siebie i za innych. Maksymilian był niestrudzony. Spowiadał po nocach, nauczał i pocieszał. Pewnego dnia z bloku czternastego uciekł więzień. Za jednego dziesięciu szło na śmierć. Na drugi dzień zarządzono karny apel. Stali na baczność w skwarze  lipcowego słońca. Musieli stać na baczność, czekając na wybór i śmierć. Po godzinach stania na baczność, wzdłuż szeregu idzie komendant i wskazując palcem mówi: ten. Nagle jeden z więźniów jęknął: nie zobaczę już mojej żony i dzieci – szlochał Franciszek Gajowniczek. Ojciec Kolbe słysząc jego słowa, decyduje się wyjść
z szeregu. Idzie do komendanta, staje przed nim wyprostowany, pełen godności mówi: chcę pójść na śmierć za jednego ze skazanych, on ma żonę i dzieci. Za kogo chcesz iść do bunkra? – zapytał komendant. Ojciec Maksymilian wskazuje palcem na Gajowniczka. Kim ty jesteś – pyta zdumiony Fritzsch. Maksymilian odpowiedział: Polskim Księdzem Katolickim. Komendant jest wściekły, ale mówi do franciszkanina: no idź! Marsz. I kolumna dziesięciu skazańców w milczeniu ruszyła do bunkra
.   
Źródło: Kączkowska Maria, Ojciec Kolbe. Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 1975.

 

II TECHNIKA: animacja poklatkowa*.

* wyjaśnienie: animacja poklatkowa (ang. Stop motion) – animacja stworzona na podstawie klatek będących zdjęciami (kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, a nawet kilkuset w zależności od długości historii jaką chcemy opowiedzieć). Animować oznacza „dawać czemuś życie”. Animator do zrobienia każdej klatki przekształca nieznacznie obiekty - zmienia położenie względem nieruchomego tła lub innych animowanych obiektów (obiektem może być dowolny kształt linearny, płaski, albo przestrzenny). Po połączeniu klatek animowane obiekty wyświetlane w formie filmu sprawiają wrażenie ruchu.

Linki do przykładowych prac o innej tematyce:     
Przepis na animację poklatkową
https://youtu.be/CU_ckhf0BJs; https://www.youtube.com/watch?v=X25sLUU1yvE&feature=emb_logo;
Jak korzystać z aplikacji Stop Motion Studio do tworzenia animacji poklatkowej? https://youtu.be/-Qb9TnIUIUY

III CELE:

 • popularyzacja życia i działalności Świętego Maksymiliana Marii Kolbego,
 • pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • doskonalenie   umiejętności   twórczego   myślenia dzieci,
 • systematyzowanie kompetencji uczniów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych,  
 • zachęcanie dzieci i młodzieży do kreatywnego wykorzystywania komputerowych technik rejestracji i przetwarzania obrazu.

 

IV OPIS

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych z województwa małopolskiego.
 2. Zadanie konkursowe: wykonanie animacji poklatkowej na temat pobytu Św. M. M. Kolbego w obozie koncentracyjnym, inspirowanej zacytowanym na początku załącznika fragmentem książki.
 3. Kryteria wykonania  pracy konkursowej:
 • tematyka: pobyt Świętego M. M. Kolbego w obozie Auschwitz.
 • technika: animacja poklatkowa,
 • długość: czas trwania do 2 minut,
 • format zapisu: mp4
 • dane: animacja na początku musi posiadać tytuł, a na końcu imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz wykorzystane źródła (np. jeśli była zastosowana  muzyka),
 • praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia,
 • uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
 • zgłoszona praca nie może być prezentowana wcześniej w innych konkursach.
 1. Jury oceni prace według kryteriów:
 • zgodność z tematem (1-5 pkt),
 • ogólne walory artystyczne  (1-5 pkt),
 • dobór materiałów i/lub kreacji aktorskiej (1-5 pkt),
 •  pomysł, montaż, realizacja (1-5 pkt).
 1. Zgłoszenia:
 • udział ucznia w konkursie zgłasza nauczyciel,
 • każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace,
 • nauczyciel wysyła na adres mailowy kolbe2021@pbw.edu.pl :

- link do dysku Google, w którym zamieszcza uprzednio plik cyfrowy z zapisaną animacją w formacie mp4. Instrukcja zamieszczania linku dostępna jest
w  załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu,

- zdjęcie lub skan wypełnionego załącznika nr 7 (metrykę  i oświadczenie).

 • Plik w formacie mp4 nagrany na płytę CD/DVD wraz z papierową wersją załącznika nr 7 (metryką i oświadczeniem) należy dostarczyć pod adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, Filia w Oświęcimiu, ul. Bema 4, 32-600 Oświęcim.
 • Na kopercie/opakowaniu z płytą ze zgłoszoną animacją powinna znajdować się przyklejona metryczka, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.
 • Wraz ze złożeniem prac konkursowych należy dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie według załączonego wzoru – załącznik nr 7.

Prace bez metryczki i zgody rodziców nie będą dopuszczone do konkursu.

 1. TERMIN PRZESYŁANIA PRAC: 30.04.2021 r.
 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU: 21.05.2021 r.

 

« 3 4 5 6 7 »

Zapisane na później

Pobieranie listy