Bielsko-Żywiecki

Jak ukoić ból po stracie dziecka?

Małgosia i Marcin Zimoniowie są szczęśliwymi rodzicami Bartka i Faustynki. Dzięki ich rozmowom z małżeństwami, które doświadczyły utraty poczętego dziecka, powstała książka "Poronienie. Ukoić ból".

Jak zmierzyć się z tą stratą i przetrwać traumę? Jak pomóc przyjaciołom cierpiącym po stracie dziecka? Jak odnaleźć sens w tym doświadczeniu? Na te pytania szukali odpowiedzi Małgorzata i Marcin Zimoniowie, pracując nad książką: "Poronienie. Ukoić ból". To już trzeci tom w serii "Inspirujące rozmowy", wydany przez Wydawnictwo Inspiracje -  założone przez Zimoniów. Pierwszy, do którego zebrali materiał: "Płodność. Powrót do źródeł" był poświęcony naprotechnologii i ochronie życia. Drugi, autorstwa Natalii Podosek: "Kobieta i mężczyzna. Sekret udanego związku" - małżeństwu.

- Mamy w sercu ważne tematy i ważne jest dla nas, żeby wydawać historie, które choć w minimalnym stopniu zmienią świat na lepsze - podkreślają Zimoniowie. - W środowisku naszych znajomych nieraz spotykaliśmy się z problemem poronień. Trzy lata temu nagraliśmy pierwsze rozmowy, które stały się początkiem tej książki - opowiada Małgosia. - Pracuję też w parafialnej poradni życia rodzinnego na Złotych Łanach. Wiedziałam, że to ważny temat, który trzeba podjąć. Nieczęsto się o nim mówi, traktując go jako temat tabu. Tymczasem w Polsce odnotowuje się ok. 40 tys. poronień i 10 tys. martwych urodzeń rocznie. To dużo... Po tamtych pierwszych rozmowach zrodził się pomysł dorocznych spotkań z okazji Dnia Dziecka Utraconego, 15 października. W międzyczasie urodziła się nam córeczka, więc temat książki musieliśmy przesunąć na później.

Publikacja wyszła z drukarni w piątek 13 października, a już od 15 października będzie można ją kupić - m.in. podczas spotkania, przygotowanego w parafii św. Józefa na bielskim osiedlu Złote Łany w Dniu Dziecka Utraconego. Spotkanie rozpocznie się modlitwą różańcową za rodziców po stracie o 17.15, a po nabożeństwie o 18.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji osieroconych rodziców i dzieci zmarłych po narodzeniu (zgodnie z nauką Kościoła nie sprawuje się Eucharystii w intencji dzieci zmarłych przed narodzeniem, gdyż wierzymy, że są one już zbawione). W czasie modlitwy prowadzący pragną wymienić imiona zmarłych dzieci, pozostających w sercach i pamięci ich rodziców. Imiona dzieci można przesłać SMS-em na numer 501 347 919. Do udziału w spotkaniu są zaproszeni wszyscy, a szczególnie rodzice dzieci, które odeszły przed narodzeniem; których dzieci zmarły w trakcie porodu, a także rodzice dzieci starszych, które odeszły w wyniku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku.

Książka "Poronienie. Ukoić ból” przedstawia świadectwa osób, które przeszły przez to bolesne doświadczenie; ukazuje przeżywanie traumy z punktu widzenia psychologii, a także duchowości, prowadzi przez poszczególne etapy żałoby po stracie dziecka, ale przede wszystkim daje nadzieję mimo pytań, na które nie ma odpowiedzi. - Ta książka jest także naszym dowodem wdzięczności za życie naszych dzieci. Może tak miało być, że problem miał podjąć ktoś, kto nie doświadczył takiego bólu sam - mówi Marcin.

O stracie dziecka w wyniku poronienia Małgosia i Marcin rozmawiali z Martą, Jadwigą i Tomkiem oraz Barbarą i Arkiem. Z każdej historii wyłania się inny aspekt, ale łączy je chrześcijańska nadzieja, wiara w świętych obcowanie.

Marta, która w wyniku poronienia straciła kilkoro dzieci, opowiada o swojej rozmowie z tatą, którego słowa: "Jako chrześcijanie musimy się zastanowić, czy zostajemy nad grobem, czy przechodzimy ze śmierci do zmartwychwstania", wyrwały ją z dojmującego smutku. Żyjące dzieci Marty wiedzą o swoim rodzeństwie, modlą się o ich wstawiennictwo, traktują jak realnych, choć niewidocznych członków rodziny.

« 1 2 »