Nowy numer 22/2023 Archiwum

Dlaczego Cieszyn wyjdzie na ulice?

Mężczyźni ze wspólnoty "Nikodem" zaprosili na ulice Cieszyna 18 maja wszystkich, którym bliskie są wartości tradycyjnej, chrześcijańskiej rodziny.

- Życie człowieka jest owocem miłości mężczyzny i kobiety. To mężczyzna i kobieta od tysięcy lat zakładają rodzinę, aby chronić tę miłość i przekazać dziecku to, co najlepsze, ofiarując mu możliwość bycia szczęśliwym człowiekiem, kiedy dorośnie - tłumaczy Bertrand Bisch z grona organizatorów II Chrześcijańskiego Marsz dla Życia i Rodzin. To Francuz od lat mieszkający w Polsce, manager w jednym z cieszyńskich przedsiębiorstw.

- Rodzina jest podstawową komórką naszego społeczeństwa, w której uczymy się tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, dla jego odmienności. Właśnie o tym chcemy zaświadczyć organizując drugi marsz i zdając sobie sprawę z tego, jak bardzo zagrożona jest dzisiaj rodzina w Polsce - dodaje Bisch.

Jak mówią cieszyniacy, jednym z takich zagrożeń jest "Konwencja Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet", którą Polska ma wkrótce ratyfikować.

- Z jednej strony konwencja ta zakłada: "ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie, ściganie i eliminację przemocy wobec kobiet i przemocy domowej". Nie można się z tak szczytnym celem nie zgodzić! - zaznacza B. Bisch. - Kto by się sprzeciwił walce z przemocą wobec kobiet, mężczyzn, czy dzieci? Jednak z drugiej strony w art. 12. tejże konwencji mamy do czynienia z wyraźnym atakiem na rodzinę: "Strony podejmą działania niezbędne do (...) wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych (...) na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn". Uważamy, że świat w dzisiejszym kształcie oraz naszą wolność zawdzięczamy właśnie tej tradycyjnej formie rodziny. Rodzina przekazuje z pokolenia na pokolenie wartości takie jak miłość, tolerancja, odpowiedzialność. Traktowanie jej jako wyniku stereotypowego modelu, który należy wykorzenić, jest oczywistym samobójstwem. Bardziej skutecznym sposobem walki z przemocą domową byłoby, poza wsparciem rodzin, np. zwalczanie alkoholizmu, pornografii i wszelkich innych uzależnień, które niszczą rodzinę.

Organizatorzy marszu, dodają, że kolejny atak na rodzinę, to artykuł 14 konwencji, który wymaga wprowadzania do oficjalnych programów nauczania na wszystkich poziomach edukacji materiałów szkoleniowych (...) "dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, niestereotypowych ról przypisanych płciom".

- Doprowadziło to już do sytuacji, w której warunkiem otrzymania pomocy z Funduszy Europejskich dla naszych szkół stało się wprowadzenie elementów teorii gender do programu nauczania - mówią mężczyźni "Nikodema". - Nawet w imię równości nie możemy nazywać zła dobrem! Jeżeli ewangeliczna zasada miłości do drugiego człowieka, która każe pochylić się nad najsłabszymi, nie stanie się podstawą naszego życia, to wkrótce będziemy zmuszeni, pod presją różnych grup nacisku, uznać prawo kobiet do aborcji, jak i prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, tym samym pozbawiając poczęte dzieci do 12 tygodnia ciąży prawa do życia, zaś zaadoptowane przez wyżej wymienione pary - prawa do miłości ojca i matki.

Zapraszamy zatem wszystkich mieszkańców naszego pięknego regionu, którzy podzielają nasz pogląd w tej sprawie, na II Chrześcijański Marsz dla Życia i Rodziny - początek niedziela 18 maja o 13.30 na cieszyńskim rynku. Wcześniej - o 12.00 Msza św. w kościele św. Marii Magdaleny.

O II Chrześcijańskim Marszu dla Życia i Rodziny w Cieszynie także w tekście: Cieszyn pomaszeruje dla życia i rodziny.

Czytaj także: Tak wyglądał pierwszy marsz w Cieszynie

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy