Nowy numer 24/2021 Archiwum

Apel Akcji Katolickiej w obronie rodziny

Podczas spotkania Rady Ruchów Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej podjęto szereg działań związanych z obroną tradycyjnych wartości stanowiących fundament rodziny i małżeństwa, a także z obroną życia ludzkiego.

Akcja Katolicka naszej diecezji, na zebraniu Rady wystosowała apel skierowany do polityków, pracowników mediów, uczelni, szkół i rodziców w sprawie obrony małżeństwa i rodziny. - Pragniemy dać wyraz naszemu zaniepokojeniu obserwowanymi przykładami działań niszczących rodzinę. Chcemy wezwać do jej obrony różne środowiska, mając świadomość, że rodzina jest podstawą budowania całego życia społecznego w naszej ojczyźnie - tłumaczy Andrzej Kamiński, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W apelu czytamy m.in.:

Z największym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu. Od kilku miesięcy prowadzona jest intensywna propaganda na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych  dla tzw. „związków partnerskich”. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez zepchnięcie na margines trwałego małżeństwa i opierającym się na nim rodziny. Jest to sprzeczne z art. 18 Konstytucji RP, który gwarantuje szczególną ochronę prawną małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny.

Polska potrzebuje wzmocnienia małżeństw i rodzin, a nie  promowania par homoseksualnych czy tzw. związków partnerskich. Taka polityka wpłynie na dalsze pogłębienie kryzysu gospodarczego i demograficznego.

Polska rodzina przeżywa kryzys, a powyżej wymienione działania tylko go pogłębiają. Zamiast podważania znaczenia podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, oczekujemy przygotowania Narodowego Programu Polityki Rodzinnej. Program powinien być ponadpartyjny, przygotowany wspólnie z organizacjami prorodzinnymi i powinien zawierać konkretne działania państwa i samorządu na rzecz wzmocnienia rodziny.

« 1 2 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama