Zawierzenie: historia się powtarza

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

publikacja 02.05.2014 14:45

Akt zawierzenia w Łagiewnikach jest drugim w historii diecezji.

Zawierzenie: historia się powtarza - Będę "krążył" wokół Miłosierdzia - bp Roman Pindel zapowiadał tuż po nominacji. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /GN

Uwieńczeniem tegorocznej pieszej pielgrzymki do Łagiewnik jest akt zawierzenia diecezji Bożemu Miłosierdziu. Dokonał go biskup ordynariusz Roman Pindel na zakończenie Mszy św. wieńczącej pielgrzymkę.

Historia w pewnym sensie się powtarza. Bowiem u progu istnienia diecezji bielsko-żywieckiej i niemal u początków swojej posługi pasterskiej bp Tadeusz Rakoczy zawierzył Kościół na Podbeskidziu opiece Matki Bożej. Dokonał tego  na zakończenie uroczystości koronacji łaskami słynącej Piety - wizerunku Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie.

21 lat później, również niemal u początku swojej posługi pasterskiej aktu zawierzenia - tym razem Bożemu Miłosierdziu - dokonał następca bp. Rakoczego, bp Roman Pindel. Ów fakt nie dziwi, tym bardziej, że pytany tuż po nominacji o główne idee swojego pasterzowania, bp Roman Pindel obiecał:

- Będę „krążył” koło Miłosierdzia, tym żyję. (przeczytaj wcześniejszy artykuł na ten temat)

Akt zawierzenia, to rzadka i jednocześnie bardzo podniosła praktyka pobożna. W pewien sposób nawiązuje ona do biblijnej praktyki przymierza Boga z ludźmi.

- Jest nie tylko modlitwą, ale też uznaniem zależności człowieka od Boga-Stwórcy - wyjaśnia biskup pomocniczy Piotr Greger.

Posłuchaj, co o okolicznościach aktu zawierzenia mówi bp Piotr Greger:Akt zawierzenia diecezji składa się z dwóch części. Pierwsza, to cytat modlitwy wypowiedzianej przez św. Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku, zawierzającej Bożemu Miłosierdziu cały świat. Akt diecezjalny, cytując słowa papieża, wpisuje ten gest w uniwersalny wymiar Kościoła i wiąże go z osobą Jana Pawła II również przez to, iż zostanie wypowiedziany na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, zainaugurowanego w dniu kanonizacji Papieża-Polaka.
W drugiej części bp Roman Pindel prosi w intencji diecezjan, by ci - doświadczywszy Bożego Miłosierdzia - głosili je słowem i czynem. Pasterz wymienia tutaj poszczególne stany oraz osoby, znajdujące się w szczególnej potrzebie doświadczenia miłosierdzia.

Posłuchaj, co o treści aktu zawierzenia mówi bp Piotr Greger:Tekst aktu zawierzenia, przygotowany przez redakcję „Gościa”, otrzymał każdy pątnik, a obrazek z jego treścią będzie jednocześnie certyfikatem, potwierdzającym udział w historycznej pielgrzymce do Łagiewnik.
 

Akt zawierzenia Diecezji Bielsko-Żywieckiej Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki 17.08.2002 r.

Boże, Ojcze Miłosierny, powtarzam słowa świętego Jana Pawła II z dnia 17 sierpnia 2002 roku, by dziś zawierzyć Twojemu miłosierdziu całą diecezję bielsko-żywiecką. Niech każdy wierny, doświadczając Twojego miłosierdzia, głosi je słowem i czynem.

Zawierzam Ci wszystkie parafie z ich duszpasterzami, wspólnoty zakonne, instytuty życia konsekrowanego oraz rodziny. Ogarnij swoim spojrzeniem dzieci i młodzież, rodziny w potrzebie i samotnych, opuszczonych przez współmałżonka i potrzebujących. Okaż swoje miłosierdzie będącym w szczególnej potrzebie: bluźniercom i grzesznikom i więźniom, chorym i umierającym. Gdzie rozlał się grzech, niech jeszcze obficiej rozleje się łaska. Nienawiść i gniew niech zostaną pokonane przez miłość i przebaczenie. Biedni niech doznają miłosierdzia i wsparcia.

Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! A zwłaszcza dla naszej diecezji. Amen.

Bp Roman Pindel, Kraków-Łagiewniki 3.05.2014 r.