Bielsko-Żywiecki

Odszedł do Pana ks. kan. Marian Brańka

W niedzielę 9 czerwca, mając za sobą 69 lat życia i 43 lata kapłaństwa, odszedł do Pana ksiądz kanonik Marian Brańka. Przez blisko 18 lat był proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach. Pełnił też funkcję dziekan dekanatu strumieńskiego. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 i 14 czerwca w Zebrzydowicach.

Ksiądz kan. Marian Brańka urodził się 27 marca 1955 r. w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku - jako prezbiter archidiecezji katowickiej

Pracował jako wikariusz w parafii Nawiedzenia NMP w Orzeszu, a także w parafii MB Uzdrowienia Chorych w Orłowcu, Matki Sprawiedliwości Społecznej w Opatowicach, Wniebowzięcia NMP w Wiśle oraz św. Bartłomieja w Koniakowie. Od 1993 był proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce. Trzy lata później, w 1996 r., został proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ustroniu-Lipowcu. Od 2006 roku pełnił posługę duszpasterską jako proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydowicach.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 13 czerwca o 18.00 w kościele Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach wprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego kapłana i Mszą św. pod przewodnictwem bp. Romana Pindla.
Po Eucharystii czuwanie przy zmarłym trwać będzie do 21.00.

W piątek 14 czerwca od 11.00 rozpocznie się czuwanie, a o 14.00 sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa, koncelebrowana pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera. Po Mszy św. trumna zostanie złożona na cmentarzu parafialnym przy kościele w Zebrzydowicach.

« 1 »