Nowy numer 15/2024 Archiwum

W Łodygowicach naśladowali entuzjazm patriotycznych przodków

Hołd dla walczących o niepodległość Polski to stały punkt w programie działań podejmowanych przez inicjatora tej uroczystości: Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy. Wśród uczestników pojawili się liczni członkowie Eurobeskidów: zawodnicy, trenerzy oraz beneficjenci programów dla seniorów, realizowanych przez stowarzyszenie.

Pod łodygowickim pomnikiem  Były werble, sztandary, żołnierskie pieśni, modlitwa i kwiaty oraz znicze, a także koncert. Tak uczcili pamięć bohaterów zebrani w Łodygowicach przedstawiciele władz samorządowych i instytucji oraz organizacji społecznych.

Prowadzący uroczystość Eugeniusz Jachym przywoływał wydarzenia z polskiej przeszłości sprzed 104 lat. - Tamten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielić się również nam, inspirując do działania i budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, a także do wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu - mówił.

- Czasami zastanawiam się, czy zostały jeszcze takie stowarzyszenia jak nasze, które wprost w swoim statucie mają wpisaną realizację hasła: „Bóg - Honor - Ojczyzna”. Nam na tym patriotycznym charakterze naszej pracy na rzecz niepełnosprawnych zawsze zależało - przyznawał prezes Eurobeskidów Stanisław Handerek. Wspominał przy tym pierwsze, wówczas skromne uroczystości, kiedy w małej grupce działaczy i zawodników gromadzili się, by uczcić obrońców polskiej wolności.

W tym roku ze sztandarami pojawili się m.in. przedstawiciele 18. Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska-Białej, żywieckiej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Akcji Katolickiej, ZS Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego oraz ZS Mechaniczno-Elektrycznych.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. poseł Kazimierz Matuszny, starosta żywiecki Andrzej Kalata, wicestarosta bielski Andrzej Kamiński, Jan Wroński, dyrektor oddziału PFRON w Katowicach, Maria Wiśniewska-Pusz z PGW Wody Polskie.  W obchodach uczestniczyli też: min. Stanisław Szwed, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i wielu innych gości, sympatyków stowarzyszenia.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy