Nowy numer 08/2024 Archiwum

Ostatnie pożegnanie ks. Alojzego Wencepla - w Ustroniu-Polanie

W święto Chrystusa Króla, 21 listopada, w Cieszynie zmarł ks. Alojzy Wencepel, emerytowany długoletni proboszcz parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. Odszedł w 48. roku kapłaństwa i 78. roku życia. Przez 40 lat duszpasterzował w Ustroniu-Polanie. Tu, w kościele Dobrego Pasterza, sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa za duszę kapłana.

Msza św. pogrzebowa w kościele Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie sprawowana będzie w czwartek 25 listopada o 13.00.

Niemal całą swoją kapłańską posługę pełnił w Ustroniu-Polanie, gdzie jeszcze jako wikariusz ustrońskiej parafii św. Klemensa w 1975 r. rozpoczął organizować duszpasterstwo oraz budowę nowego kościoła. Był w Polanie proboszczem do 2015 r., kiedy przeszedł na emeryturę. Ostatnie lata życia przeżył pod opieką sióstr elżbietanek cieszyńskich w Cieszynie.

Ksiądz Wencepel urodził się 16 stycznia 1945 r. w Łaziskach Dolnych. Jeszcze jako kleryk dał się poznać jako człowiek aktywny i zaangażowany, m.in. zapoczątkował powstanie koła ekumenicznego w seminarium duchownym. Gorliwie służył erygowanej w 1983 r. parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu-Polanie. Wraz z parafianami wytrwale starał się o pozwolenie na budowę kościoła i od początku czuwał nad budową świątyni oraz obszernych zabudowań, w których z czasem powstał dom dla bezdomnych mężczyzn i Fundacja Dobrego Pasterza, która prowadziła szereg innych dzieł miłosierdzia, obejmujących opieką zwłaszcza bezdomne matki z małymi dziećmi. Uruchomił dwa schroniska: w Wiśle Małej dla kobiet z dziećmi i w Wiśle Wielkiej dla bezdomnych niepełnosprawnych.

W 1997 r. organizował pomoc materialną dla powodzian z dorzecza Odry i Nysy, w 2000 r. - dla ofiar suszy na Podlasiu, a w roku 2010 - dla powodzian z okolic Sandomierza. W 2001 r. zorganizował w budynku parafialnym Gminne Centrum Informacji, które we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy niosło pomoc bezrobotnym. Odbywały się tam m.in. kursy komputerowe, które ułatwiały znalezienie pracy. Dzięki działaniom centrum pracę znalazło około 400 bezrobotnych. Przy parafii działało też gospodarstwo dające zatrudnienie bezdomnym, Ekumeniczne Dzieło Miłosierdzia i Klub AA.

W 1998 r. ks. Wencepel został wybrany przez Kapitułę Konkursu Wisławy Szymborskiej na Społecznika Roku. W 2001 r. w zorganizowanym przez KAI i Radio Plus konkursie “Proboszcz III Tysiąclecia” znalazł się w gronie 12 zgłoszonych do nagrody kandydatów.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać, Panie...

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy