Komunikat w sprawie ochrony dzieci i młodzieży i zwalczaniu nadużyć wobec małoletnich

- Dostrzegając wielki dramat oraz ból, jaki przeżywają osoby pokrzywdzone, mając na uwadze ich prawo do sprawiedliwości oraz kierując się dobrem, także dzieci i młodzieży, uważamy współdziałanie z państwowymi organami ścigania za jedną z głównych zasad skutecznego zwalczania wykorzystania seksualnego małoletnich - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjno-Medialnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, opublikowanym po pojawiających się w mediach oskarżeniach kierowanych pod adresem księży biskupów naszej diecezji.

Jak podkreślono w komunikacie, "zgodnie z nowelizacją prawa karnego, która weszła w życie 13 lipca 2017 roku, oraz znowelizowanymi wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski z 6 czerwca 2017 roku, wszystkie zgłoszone przypadki są przekazywane państwowym organom ścigania. Podczas spotkania z przedstawicielem państwowych organów ścigania kanclerz kurii przekazał również wszystkie zgłoszone przypadki z okresu przed nowelizacją wyżej wspomnianego prawa, w tym także sprawę, która jest przedstawiana w doniesieniach medialnych".

W odniesieniu do przytaczanych w mediach okoliczności sprawy ks. Jana W. komunikat przypomina, że została ona zbadana w 2014 r., kiedy to bp Roman Pindel, tuż po objęciu diecezji, otrzymał zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ks. Jana W.

  • 6 stycznia 2014 r. bp Roman Pindel został biskupem diecezji bielsko-żywieckiej.
  • 27 stycznia 2014 r. miało miejsce przyjęcie zgłoszenia Pokrzywdzonego
  • 14 lutego 2014 r.  rozpoczęte zostało dochodzenie wstępne
  • 24 czerwca 2014 r. Kongregacja Nauki Wiary podjęła decyzję o rozpoczęciu karnego procesu administracyjnego
  • 12 listopada 2014 r. został powołany trybunał do przeprowadzenia karnego procesu administracyjnego
  • 16 kwietnia 2015 r. wydany został dekret karny, kończący proces administracyjny
  • 13 grudnia 2017 r.wydany został prawomocny dekret Kolegium do Spraw Rekursów w Sprawach Zarezerwowanych Kongregacji Nauki Wiary

- Deklarujemy dalszą współpracę z państwowymi organami ścigania, szczególnie w sprawach mających na celu ochronę dzieci i młodzieży i wyjaśnianie zgłaszanych przypadków nadużyć wobec osób małoletnich - czytamy w komunikacie.

Oświadczenie Biskupa Bielsko-Żywieckiego i Komunikat Kurii w sprawie ks. Jana W.

Komunikat Kurii w sprawie artykułów opublikowanych na portalu Onet

 

« 1 »