Bielsko-Żywiecki

Zmarł ks. radca Piotr Wowry, wiceprezes ChSE w Ustroniu

Ks. radca Piotr Wowry od 2007 r. był proboszczem ewangelicko-augsburskiej parafii w Ustroniu i radcą Konsystorza. Był też wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego, które od lat organizowało ustrońskie Festiwale Ekumeniczne. Zmarł w szpitalu w Krakowie 7 października. Miał koronawirusa.

Ks. Piotr Wowry urodził się w Cieszynie 12 czerwca 1963 r. Po studiach teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na księdza 13 grudnia 1987 roku w Świętochłowicach, przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego.

W Ustroniu pracował od 1990 r., najpierw przez 3 lata jako wikariusz, potem przez 14 lat jako proboszcz pomocniczy, a w 2007 r. został wybrany proboszczem. Był inicjatorem i prezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Maria-Marta w Ustroniu, zrzeszającego osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Pełnił też funkcję radcy diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej i członek Synodu Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Od lat był też wiceprezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Ekumenicznego w Ustroniu i aktywnie uczestniczył w organizacji odbywających się w tym mieście Festiwali Ekumenicznych. W tegorocznym, który odbył się we wrześniu, był gospodarzem m.in. koncertu inauguracyjnego, odbywającego się w kościele Apostoła Jakuba Starszego. Podczas tego koncertu wraz z proboszczem katolickiej parafii św. Klemensa ks. kan. Wiesławem Bajgerem, również  wiceprezesem ChSE, udzielili wspólnie błogosławieństwa uczestnikom festiwalu.

Pogrzeb śp. ks. Piotra Wowrego odbędzie się w sobotę 10 października o 13.00 w kościele Apostoła Jakuba Starszego w Ustroniu.

« 1 »