Nowy numer 38/2023 Archiwum

Szkoła "Skała" zaprasza - napiszcie wiersz o św. Janie Pawle II

W czwartek 2 kwietnia mija 15. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Natomiast 18 maja przypadnie setna rocznica urodzin świętego Papieża Polaka. Z tej okazji Szkoła Podstawowa "Skała" w Bielsku-Białej zaprasza młodych do twórczej pracy!

Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły bielska Szkoła Podstawowa "Skała" zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie poetyckim: "Mój wiersz o Janie Pawle II".

- Chcemy umożliwić uczestnikom przedstawienie swoich refleksji, przeżyć i wrażeń związanych z postacią Jana Pawła II oraz rozbudzić zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką. W związku z ogłoszonym przez Sejm "Rokiem Jana Pawła II" chcielibyśmy przybliżać uczniom postać naszego wielkiego rodaka oraz stawiać go za wzór i autorytet moralny - informuje Maria Bury, nauczycielka ze "Skały".

Na wiersze, których treść związana jest z osobą, twórczością lub działalnością Jana Pawła II, organizatorzy czekają do 20 kwietnia. Należy je przysłać na adres "Skały" (ul. Młodzieżowa 7, 43-300 Bielsko-Biała, z dopiskiem na kopercie "Konkurs Poetycki").

Wszystkie prace/wiersze powinny być opatrzone godłem-pseudonimem oraz informacją, do której klasy chodzi uczeń. Do osobnej koperty należy włożyć wszystkie wypełnione załączniki (zgoda rodzica/ opiekuna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, karta zgłoszenia). Całość należy zapakować do koperty A4 i wysłać na adres szkoły. Druki do pobrania na stronie internetowej: szkolaskala.edu.pl/konkurs.

Kilkuosobowe jury oceniać będzie nadesłane prace w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

Uczeń pisze wiersz samodzielnie, a jego praca nie może być nigdzie wcześniej publikowana. Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków regulaminu, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu mają prawo w każdym momencie jego trwania wykluczyć z udziału uczestnika w stosunku, do którego powzięli uzasadnione podejrzenie o stosowanie nieuczciwych praktyk.

Spośród uczestników konkursu jury wyłoni po trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Agnieszka Kamińska (agnieszka.kaminska@szkolaskala.edu.pl). Informacje znaleźć można także na stronie internetowej Szkoły Podstawowej "Skała": www.szkolaskala.edu.pl lub w sekretariacie (tel. 570 550 112).

Honorowy patronat nad konkursem objęli: biskup Roman Pindel i dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej - prof. ATH dr hab. Marek Bernacki.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy