Bielsko-Żywiecki

Książka ks. Grzegorza Klaji o Mszy trydenckiej

Uczestniczyłeś (kiedy to było możliwe) we Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego systematycznie czy okazjonalnie? Chciałbyś w niej uczestniczyć? A może nie wiesz, o co w tym wszystkim chodzi i jesteś sceptyczny? Pomocą może być najnowsza książka proboszcza z Mikuszowic Krakowskich.

Nakładem wydawnictwa "Dębogóra" ukazała się nowa książka ks. dr. Grzegorza Klaji - moderatora i opiekuna grup wiernych związanych z łacińską tradycją Kościoła w diecezji bielsko-żywieckiej, a zarazem proboszcza parafii św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich: "Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego". Do publikacji załączono także audiobook z pełnym tekstem książki.

Skierowana jest do osób, które systematycznie czy okazyjnie pragną uczestniczyć we Mszy św. trydenckiej, ale i wszystkich wiernych i kapłanów. Uczestnikom liturgii "trydenckiej" pomoże w bardziej świadomym udziale w liturgii - jest przewodnikiem prowadzącym w głąb misterium. A wszystkim pozostałym przybliży dziedzictwo liturgiczne Kościoła rzymskokatolickiego, a poprzez to pomoże lepiej zrozumieć odnowioną liturgię. Czytelnicy - jak pisze autor - "zrozumieją wiarę naszych dziadków i pradziadków".

Ks. Klaja pisze m.in. o zależności i relacji "starej" i "nowej" Mszy św., o tym, "czy ksiądz się obraził" i dlaczego sprawuje liturgię "tyłem do ludu", o tym, jak czytać ołtarz i jego otoczenie, o kapłańskich szatach do Mszy św., o znaczeniu Offertorium, a także przedstawia regulacje prawne dotyczące nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego.

Każdy znajdzie w książce również praktyczne wskazówki, jak uczestniczyć w Mszy trydenckiej i dowie się, czy taki sposób sprawowania Mszy św. "pasuje" do mentalności współczesnego człowieka.

Jak podkreślają wydawcy, książka jest tym bardziej interesująca i oryginalna, że o Mszy św. trydenckiej po raz pierwszy w Polsce - przynajmniej w sposób tak wyczerpujący - pisze nie kapłan z któregoś tradycjonalistycznego bractwa, ale ksiądz diecezjalny: bez uprzedzeń i spokojnie; z mądrością, ale też z nieukrywaną miłością.

Książka stanowi również ważny głos w refleksji nad relacją, jaka zachodzi, czy winna zachodzić, pomiędzy starszą formą liturgii rzymskiej a odnowioną. Szuka odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę tradycyjnej liturgii w czasach po Soborze Watykańskim II. Wywód jest rzeczowy, ukazujący zagadnienia z różnych perspektyw. Tę książkę po prostu dobrze się czyta.

- Chcę w miarę przystępny sposób przybliżyć niekiedy trudne, a dla współczesnego człowieka czasem zupełnie utracone znaczenia idei, obrzędów, gestów i znaków liturgicznych - zaznacza ks. Klaja, a ks. prof. Stefan Koperek CR podkreśla: - Sądzę, że lektura tej książki księdza Klaji posłuży uczestnikom nie tylko Mszy Świętej starożytnego rytu rzymskiego, ale i liturgii sprawowanej w formie soborowej odnowy. 

Ks. Grzegorz Klaja jest doktorem teologii z zakresu liturgiki w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie ("Sakralność świątyni chrześcijańskiej", Kraków 2008). Tradycyjny ryt rzymski poznał od strony praktycznej w parafii św. Bedy Czcigodnego w Londynie (wrzesień 2010 - lipiec 2011). Absolwent podyplomowego studium muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 2012 r.; w latach 2011-2017 dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Bielsku-Białej, diecezjalny konserwator zabytków architektury i sztuki kościelnej 2014-2015; od 2011 moderator i opiekun grup wiernych związanych z łacińską tradycją Kościoła w diecezji bielsko-żywieckiej

Książka posiada Imprimatur. Można ją nabyć w sklepie wydawnictwa "Dębogóra"- dostawą przez kuriera, ale także za pośrednictwem hurtowni "Misericordia" w Bielsku-Białej - przez kuriera (po uprzednim pokryciu przedpłaty, by uniknąć osobistego kontaktu).

« 1 »