GN 30/2021 Archiwum

Stwórzmy ósmą pielgrzymkę do Łagiewnik z naszych przeżyć i wspomnień!

- Nie możemy iść do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale może to jest ten czas, kiedy inni będą mieli szansę dowiedzieć się o tym, co przeżywałeś? Może nigdy wcześniej nie mówiłeś o swoich doświadczeniach z drogi? Zapraszamy do dzielenia się świadectwami! - zachęca Irena Papla.

Wczoraj poinformowaliśmy, że z powodu epidemii została odwołana 8. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik, która miała wyruszyć 30 kwietnia z Hałcnowa, by 3 maja dotrzeć do celu.

Zrozumienie dla tej decyzji, ale i wielki smutek - to reakcja zdecydowanej większości osób, które chciały wziąć udział w pielgrzymce. W związku z tym do nieco innego pielgrzymowania w tym roku zaprasza Irena Papla - inicjatorka pielgrzymki i szefowa jej biura.

- Co roku prosimy o świadectwa z pielgrzymki. Nie brakuje osób, które się nimi dzielą, a które następnie publikujemy na naszej stronie internetowej. Czas, który teraz przeżywamy, stwarza szczególną szansę wszystkim pielgrzymom: wszystkim osobom świeckim (w każdym wieku), siostrom zakonnym, klerykom, księżom - zaznacza I. Papla. - Odwagi! Wielu z nas przebywa w domach (i to godne najwyższego uznania!), mamy więc więcej czasu na refleksje, na wspomnienia. Spiszmy je. Zachęcam gorąco wszystkich pielgrzymów, by do spisywania świadectw zachęcili również gospodarzy, u których nocowali na trasie podczas poprzednich pielgrzymek. A może oni sami już czują, że chcieliby się swoimi przeżyciami podzielić.

Spisane świadectwa, a także - ewentualnie - pielgrzymkowe zdjęcia autorów, prosimy przysyłać do naszej redakcji i do Ireny Papli z tematem: ŚWIADECTWO - ŁAGIEWNIKI - na adresy e-mailowe:

  • bielsko@gosc.pl
  • irenapapla@o2.pl

Przesłanie świadectwa jest równoznaczne ze zgodą na jego bezpłatne upublicznienie w mediach wydawanych przez Instytut Gość Media.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Gość Media z siedzibą w Katowicach ("My"), dostępny pod adresem e-mail: sekretariat@igomedia.pl i nr tel.: (32) 251 18 07. 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: rodo@igomedia.pl. 

Posługujemy się danymi na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego tj. w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Państwem (co może wynikać również z formalnie wiążących nas ustaleń i współpracy). 

Dane przechowujemy przez okres związany z prowadzeniem ww. komunikacji lub wyczerpaniem jej celów. 

Odbiorcami danych są firmy obsługujące nas w ramach usług teleinformatycznych itp. W razie takiej konieczności dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Podanie danych jest konieczne ze względu na ww. cel. Brak ich podania uniemożliwi realizowanie tego celu.


- Proszę także o modlitewne wsparcie dla całego personelu medycznego, służącego wszystkim w tym trudnym czasie - apeluje Irena Papla. - O modlitwę za wszystkich ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarki. Są wśród nich także medycy, którzy posługiwali nam dotychczas na pielgrzymce. Jeden z nich w miarę swoich możliwości prowadzi naszą stronę internetową: faustyna.bielsko.pl.

Przysłane świadectwa będziemy publikować na stronie "Gościa Bielsko-Żywieckiego", a także stronie i Facebooku pielgrzymki.

Serdecznie zapraszamy! Powiedzmy innym, dlaczego tak nam brakuje tego szczególnego spotkania z Jezusem Miłosiernym i innymi pątnikami. Czekamy!

A jeśli chcecie sobie przypomnieć zeszłoroczne pielgrzymowanie - linki do wszystkich naszych relacji i galerie zdjęć znajdziecie TUTAJ.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama