Nowy numer 38/2021 Archiwum

Bp Pindel w liście do diecezjan o najlepszej uczcie kochającego Ojca dla dzieci

W przeczytanym wczoraj, w I Niedzielę Wielkiego Postu, w bielsko-żywieckich parafiach liście biskupa Romana Pindla na Wielki Post 2020, pasterz diecezji zachęca do refleksji nad naszym przeżywaniem Eucharystii, w kontekście wezwania: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Biskup Roman Pindel w liście przypomina, że od początku Wielkiego Postu słyszymy wezwanie: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1, 15). Zachęca, by spróbować je odczytać w kontekście przeżywania Eucharystii. "Dziękujmy Bogu za jedyną Ofiarę na zgładzenie grzechu świata, która uobecnia się w czasie każdej Mszy świętej. Szukajmy pogłębienia naszej wiary, abyśmy mogli dawać świadectwo przez udział w Eucharystii i codzienne dzielenie się radością z doznanej łaski" - pisze bp Pindel.

Pasterz diecezji bielsko-żywieckiej podkreśla wagę wiary i nawrócenia. "Wiara zaczyna się wtedy, gdy człowiek jest gotów zmienić w sposób zasadniczy swoje myślenie, oczekiwania i sposób życia - i to według usłyszanego słowa Bożego. Tak przeżywana wiara sprawia, że wchodzi się na drogę, która ostatecznie prowadzi do domu Ojca, na której naśladuje się Jezusa i jest się prowadzonym i umacnianym przez Ducha Świętego. Tę perspektywę ukazuje Paweł Apostoł, gdy mówi do strażnika więzienia w Filippi: »Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom«" (Dz 16, 31) - pisze biskup, przypominając słowa św. Pawła, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy "tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa" (Rz 10, 17).

Bp Pindel tłumaczy, iż "kto w taki sposób uwierzył, nie tylko jest przekonany o istnieniu Boga, ale przede wszystkim ufa Bogu i każdemu Jego słowu. Ma pewność, że jest dzieckiem Bożym. Z zaufaniem mówi: Panie, teraz Ty prowadź moje życie. Bóg oczyszcza i porządkuje jego serce, a on sam w różnych sytuacjach pyta: Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? albo zastanawia się, co o tym mówi Ewangelia i nauczanie Kościoła. Człowiek, który tak wierzy i ufa Bogu, będzie też szukał okazji, by pogłębić swoją wiarę odnośnie Eucharystii, zwłaszcza w tym roku, który poświęcony jest wyznawaniu »wielkiej tajemnicy wiary«. Będzie pytał, jak ma świadczyć o łasce, której doznaje przez słuchanie słowa Bożego, Komunię i modlitwę w czasie liturgii".

W dalszej części listu biskup pisze o kluczowym znaczeni zaufania do Boga - kto je ma, przyjmuje słowo Boże, zawarte w Piśmie świętym i nauczaniu Kościoła: "Ufający Bogu jest zdolny przyjąć najtrudniejsze powołanie i wytrwać w nim do końca, nie cofnie się wobec trudności, nie ulęknie się prześladowań, zniesie cierpienie i przyjmie śmierć".

Biskup wyjaśnia, że zaufanie decyduje o tym, jak widzimy świat, według jakich zasad żyjemy i komu jesteśmy posłuszni: "Kto zaufał Bogu i Jego słowu, nie zawiedzie się. Dlatego tak bardzo ważne jest trwanie przy Tym, który jest prawdomówny i wierny. Równie ważna jest czujność w odniesieniu do pojawiających się nowych autorytetów i obietnic, by nie zaufać komuś, kto na to nie zasługuje".

W liście czytamy że dla przyjęcia daru Eucharystii jest więc potrzebna i wiara i zaufania: "Nie wystarczy jedynie wierzyć w obecność Chrystusa pod postacią Chleba i Wina. Uczestnicząc w Eucharystii wyrażamy wiarę, że w Ciele Chrystusa uobecnia się całe Jego życie poddane woli Ojca, a Krew uobecnia Jego śmierć za grzechy wszystkich ludzi. Zapowiedzi proroków i typologiczne wydarzenia wypełnione w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, umacniają zaufanie do Boga, który w dziejach świata najpierw zapowiada, a następnie wiernie wypełnia to, co służy zbawieniu każdego człowieka".

« 1 2 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama