Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Wojewódzki Rok św. Jana Sarkandra

W poniedziałek 13 stycznia pod przewodnictwem Jana Kawuloka radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli uchwałę ogłaszającą rok 2020 w województwie śląskim Rokiem św. Jan Sarkandra. Postać świętego ze Skoczowa przybliżył radnym ks. Tomasz Chrzan, diecezjalny wizytator katechizacji, a za ubiegłoroczną decyzję ogłoszenia Roku św. Melchiora Grodzieckiego podziękował radnym ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny naszej diecezji.

Z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie Roku św. Jana Sarkandra wystąpił Jan Kawulok jako przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie Komisja Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.

W punkcie obrad przewidującym podjęcie uchwały głos zabrał ks. Chrzan i przedstawiając sylwetkę św. Jana Sarkandra,  przypomniał, że w tym roku przypada 400. rocznica męczeńskiej śmierci świętego.

- Jego życie i śmierć przypadły na okres wielkich dysput teologicznych, reformy trydenckiej, ale także okres krwawych wojen początku XVII wieku, a zwłaszcza wojny trzydziestoletniej. Jan Sarkander urodził się w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Po studiach w Ołomuńcu, Pradze i Grazu przyjął święcenia kapłańskie i prowadził aktywną działalność duszpasterską na Śląsku i Morawach. W 1620 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Ołomuńcu. Został fałszywie oskarżony o potajemne sprowadzenie na Morawy polskich oddziałów najemnych, tzw. lisowczyków. Okrutnymi torturami próbowano go również zmusić do zdrady tajemnicy spowiedzi, jakiej wysłuchał od wielkorządcy Moraw Władysława Lobkowicza. Nieugięty kapłan zmarł miesiąc później, 17 marca 1620 r. w wyniku ran zadanych przez oprawców. Postać i męczeństwo Jana Sarkandra zyskały rozgłos krótko po jego śmierci i od razu przekroczyły granice Moraw i Śląska Cieszyńskiego. Wspominali o nim biskupi krakowscy jeszcze w XVII wieku, a nawet nadworny kaznodzieja króla Polski Władysława IV Wazy - Fabian Birkowski. O męczeństwie Jana Sarkandra pisał wójt żywiecki Andrzej Komoniecki w kronice opisującej dzieje Żywiecczyzny - tzw. "Dziejopisie żywieckim" z XVIII wieku. W 1995 roku, dzień po kanonizacji Jana Sarkandra, do Skoczowa, miejsca jego narodzin, przybył z pielgrzymką papież Jan Paweł II.

Postać męczennika ze Skoczowa przybliżył radnym ks. Tomasz Chrzan.   Postać męczennika ze Skoczowa przybliżył radnym ks. Tomasz Chrzan.
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Myślę, że św. Jan Sarkander to bohater, który przypomina o odpowiedzialności za słowo i odpowiedzialności za prawdę. Wierny własnemu sumieniu wolał zginąć niż zgodzić się na kłamstwo, zdradę tajemnicy i sprzeniewierzenie się wartościom, którym służył. I w takim kontekście warto przytoczyć słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas wspomnianej pielgrzymki do Skoczowa w 1995 r.: "Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia". Św. Jan Sarkander to także męczennik, który łączy, przekracza granice państwowe, regionalne i religijne. Przypomina, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Tak jak wszyscy męczennicy tamtych czasów prowokuje i zmusza do myślenia. Być może dlatego działania ekumeniczne na Śląsku Cieszyńskim nie pozostają tylko pustą ideą, ale można je uznać wręcz za wzorcowe dla całej Polski. Klasyk przypomina, że słowa uczą, ale przykłady pociągają. Myślę, że warto wzorować się na ludziach o tak krystalicznych charakterach jak św. Jan Sarkander - powiedział ks. Chrzan.

Z kolei ks. Studenski, odpowiadając na wątpliwości radnego Władysława Gmitruka dotyczące zasadności uchwał wyznaczających patronów danego roku, wskazywał na bogate owoce, jakie przyniósł poprzedni rok, ogłoszony Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego.

- Chciałem podziękować za tę decyzję. Rok temu byliśmy tutaj z księdzem biskupem Romanem Pindlem, który zwrócił się z prośbą o ogłoszenie roku 2019 Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. I Chciałem teraz pokazać, że tego czasu nie zmarnowaliśmy w diecezji bielsko-żywieckiej i w województwie śląskim. Kiedy otwieramy życiorys świętego, otwieramy okno, przez które widać czasy, w których żył, miejsce, gdzie mieszkał - i tematy, które nie dotarłyby być może do szerokiego grona odbiorców, poruszone przy okazji pielgrzymki, modlitwy, peregrynacji relikwii świętego, zupełnie inaczej trafiają do słuchaczy: poruszone są emocje, ludzie są otwarci - podkreślał ks. Studenski, prezentując obszerną listę inicjatyw, które udało się zrealizować w diecezji bielsko-żywieckiej i województwie w ramach obchodów Roku św. Melchiora Grodzieckiego z udziałem artystów, historyków, pedagogów. Przedstawił także niektóre z wydanych w tym roku publikacji, w tym przewodnik turystyczny. Radni obejrzeli też krótki film prezentujący na tle postaci św. Melchiora Cieszyn jako miasto miłosierdzia.

O przebiegu Roku św. Melchiora Grodzieckiego mówił ks. Marek Studenski   O przebiegu Roku św. Melchiora Grodzieckiego mówił ks. Marek Studenski
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość

Za uchwałą w sprawie św. Jana Sarkandra zagłosowało 27 spośród 39 radnych obecnych na sali. - Jesteśmy wdzięczni za tę decyzję i ogłoszenie roku 2020 Rokiem św. Jana Sarkandra - dziękowali przedstawiciele diecezji bielsko-żywieckiej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy