Nowy numer 31/2022 Archiwum

Dziedzictwo jedności

Okazją do szerokiej debaty na temat korzeni kulturowej jedności Słowian i tradycji wiary była międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się 5 lipca w Cieszynie w związku ze 1150. rocznicą śmierci św. Cyryla i 400. rocznicą śmierci św. Melchiora Grodzieckiego. Stanowiła przygotowanie do zbliżających się obchodów jubileuszu męczeństwa św. Melchiora.

Współorganizatorami konferencji byli naukowcy z Komisji do spraw Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN, a także Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Całość koordynował ks. prof. Józef Budniak, uczestnikom debaty gościny udzielili cieszyńscy bonifratrzy, a jej zwieńczeniem była modlitwa o pokój w rotundzie św. Mikołaja. W części poświęconej misjom św. Cyryla i św. Metodego oraz obecności tej tradycji w różnych Kościołach, a także śladach tej misji obecnych na Śląsku Cieszyńskim, wykłady wygłosili: bp Jan Kopiec z Gliwic, prof. dr hab. Paweł Leszczyński z Gorzowa Wielkopolskiego, ks. dr hab. Walerian Bugel z Ołomuńca i ks. dr Mikołaj Dziewiatowski z prawosławnej parafii w Sosnowcu. O św. Melchiorze mówili: dr hab. Wiesław Gnojniczek i ks. prof. dr hab. Józef Budniak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doc. dr hab. Ondrej Stefanak z Nitry oraz dr hab. Jerzy Sojka, który przedstawił luterańską refleksję na temat męczeństwa. Jak zaznaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok, w województwie śląskim patronem roku 2019 został św. Melchior Grodziecki, a uchwała radnych miała na celu spopularyzowanie postaci cieszyńskiego świętego.

Święci wobec przemian

Wprowadzając w naukową debatę, bp Roman Pindel wskazywał, że tym, co wiąże obie części konferencji, jest dziedzictwo świętych Cyryla i Metodego oraz św. Melchiora, zaś samych świętych, choć żyjących w różnych czasach, łączy „motyw zmienności i zarazem kontynuacji w głoszeniu zbawienia i budowaniu Kościoła”. Jak tłumaczył bp Pindel, w przypadku Braci Sołuńskich, którzy przywędrowali z Salonik, chodziło o przekazanie Słowianom orędzia Ewangelii, którą poznali w języku greckim, a potem musieli zmienić język przepowiadania, by tę samą Dobrą Nowinę mogli poznać Słowianie w swoim własnym języku. Do ważnych zmian dochodzi także w posłudze męczennika z Cieszyna. – W przypadku Melchiora Grodzieckiego troska duszpasterska zmienia swoją formę, odpowiadając na przemiany, jakie dokonują się w Europie, ogarnianej coraz bardziej przez wojny. Młody jezuita nie będzie więc już uczył muzyki. Zostaje posłany tam, gdzie są dusze nieśmiertelne, potrzebujące opieki, zdrowej nauki, sakramentów, towarzyszenia im. Tak staje się kapelanem wielonarodowej armii, posługując wiernym języka polskiego, czeskiego, słowackiego. I nie jest ważne, czy wojna jest sprawiedliwa i czy armia walczy o słuszne sprawy. Towarzyszy bowiem żołnierzom, naucza, sprawuje sakramenty, jedna ich z Bogiem w obliczu śmierci, grzebie – mówił bp Pindel, wskazując, że w ten sposób realizuje zapisane w Dziejach Apostolskich zadanie stałej troski duszpasterskiej o tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, dokonującej się w warunkach zmiennej rzeczywistości. Jak podkreślił bp Pindel, dziedzictwo postawy św. Cyryla i św. Metodego oraz św. Melchiora powinno stać się impulsem i przykładem dla współczesnych chrześcijan.

Cieszyniak z urodzenia

Tak swój wykład o św. Melchiorze Grodzieckim zatytułował dr hab. Wiesław Gnojniczek, przypominając o chrześcijańskich korzeniach jedności mieszkańców Cieszyna, dla których podziały zaczynały się tworzyć dopiero po wojnie trzydziestoletniej. – Warto pamiętać, że przy tej samej cieszyńskiej ulicy Polskiej, obecnie Głębokiej, urodzili się św. Melchior Grodziecki i wybitny duchowny ks. Jerzy Trzanowski, zwany słowiańskim Lutrem – przypominał dr hab. Gnojniczek. Jak zaznaczył, przez wiele lat w wielu publikacjach powielano błędne ustalenie rodowodu św. Melchiora, wiążące go ze szlachecką rodziną z Brodów. Na podstawie analizy genealogicznej i dokumentów nie ma jednak potwierdzenia, że należał do tej rodziny. Zachowane zapisy sporządzone tuż po śmierci mówiły o szlacheckim pochodzeniu pozostałych Męczenników Koszyckich, a przy Melchiorze takiej adnotacji brak. Zapisano jedynie: Ślązak z Cieszyna. Podawano także różne daty urodzenia. – Dziś na podstawie analizy źródeł wiadomo, że mógł to być rok 1581 lub początek 1582 r., a są przesłanki potwierdzające tezę, że był synem cieszyńskiego powroźnika Jerzego – dodawał dr hab. Gnojniczek.

Kult świętego

Rozwój kultu św. Melchiora i jego towarzyszy męczenników omówił ks. prof. dr hab. Józef Budniak, który przypomniał m.in. uroczystości, jakie odbywały się w Cieszynie w październiku 1905 r. jako dziękczynienie za beatyfikację męczenników, a wśród nich św. Melchiora. Pod przewodnictwem abp. Georga Koppa z Wrocławia uczestniczyli w nich przedstawiciele społeczności polskiej, czeskiej, słowackiej, niemieckiej. Byli Chorwaci i Węgrzy. – Delegacje składające dary podczas Mszy św. dziękowały za posługę św. Melchiora jako pedagoga, za jego przykład czci dla Matki Bożej. Kapłani, przynosząc swój dar, solidaryzowali się ze swoim bratem w posługiwaniu Bogu i bliźnim – mówił ks. prof. Budniak. O współczesnej czci, jaką Męczennicy Koszyccy są otaczani na Słowacji, opowiedział dr hab. Ondrej Stefanak, który zaznaczył też, że każdy z trzech zamordowanych w Koszycach kapłanów był innej narodowości i cieszy się największym kultem wśród swoich rodaków, zaś Słowacy czczą Męczenników Koszyckich tak, jak oddali życie za Chrystusa: wszystkich trzech razem.

Na Zamkowym Wzgórzu

Zwieńczeniem debaty naukowców i teologów była modlitwa o pokój, która odbyła się w cieszyńskiej rotundzie św. Mikołaja i św. Wacława, z udziałem biskupów i wiernych trzech tradycji: rzymskokatolickiej, prawosławnej i ewangelickiej. Modlitwom o pokój, nierozerwalnie związany z autentyczną postawą ewangeliczną, przewodniczył bp Roman Pindel. Wziął w niej udział również ewangelicko-augsburski bp Adrian Korczago, a w imieniu prawosławnego bp. Atanazego jego słowo wygłosił ks. Mikołaj Dziewiatowski. Wszystkich przybyłych uczestników konferencji naukowej oraz przedstawicieli władz samorządowych oraz mieszkańców Cieszyna w najstarszej świątyni tego miasta powitał proboszcz ks. kan. Jacek Gracz. W modlitwie wziął udział także dziekan ks. prał. Stefan Sputek. – Głos z tego miejsca, z pogranicza narodów, języków, kultur i religii, zaświadcza, że różnorodność nie jest źródłem nieszczęścia, lecz piękna i bogactwa Polski i wszystkich narodów świata – mówił bp Pindel, a wspólną modlitwę zakończyło też wspólne błogosławieństwo. – Dziękujmy Bogu Miłosiernemu, że zechciał nas zgromadzić w tym miejscu: przedstawicieli trzech Kościołów chrześcijańskich w tym jednym z najstarszych kościołów na Śląsku. Dziękujmy Bogu, że możemy wspólnie zanosić modlitwę o pokój na świecie – mówił bp Pindel. Jak zaznaczył ks. prof. Józef Budniak, modlitwa przedstawicieli różnych wyznań w intencji pokoju ma w Cieszynie szczególną wymowę, zwłaszcza gdy jest podejmowana w Roku św. Melchiora Grodzieckiego, który dał męczeńskie świadectwo swej wierności Jezusowi Chrystusowi, kiedy pokoju między ludźmi zabrakło. W Cieszynie trwają przygotowania do kolejnych wydarzeń związanych z obchodami 400. rocznicy śmierci św. Melchiora. W piątek 30 sierpnia w kościele św. Marii Magdaleny, gdzie znajduje się dedykowana męczennikowi kaplica i gdzie czczone są jego relikwie, rozpocznie się po wakacyjnej przerwie diecezjalna peregrynacja relikwii św. Melchiora w dekanatach naszej diecezji. W tej samej świątyni 1 września o 15.00 rozpoczną się diecezjalne uroczystości wspomnienia świętego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama