Zdzisław Greffling urodził się 11 czerwca 1928 r. w Częstochowie. Podczas okupacji angażował się w konspiracyjną działalność w Szarych Szeregach. Po wojnie do 1993 pracował w Bielsku-Białej, gdzie także był od początku aktywnym działaczem Solidarności. W latach 1989-1992 był przewodniczącym zakładowej Solidarności w bielskiej Bewelanie.

W styczniu 1981 r. znalazł się w składzie grupy założycielskiej Klubu Inteligencji Katolickiej, a w lutym zarejestrowany został zarząd KIK-u, w którym pełnił funkcję prezesa. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. KIK został zawieszony, a na kolejne wnioski o odwieszenie jego działalności władze odpowiadały odmownie, stawiając warunek usunięcia Zdzisława Grefflinga z funkcji prezesa. Na to z kolei nie zgadzał się KIK.

Od początku stanu wojennego członkowie zarządu KIK wraz ze śp. Zdzisławem angażowali się w pomoc osobom aresztowanym i internowanym oraz ich rodzinom. Ta aktywność przybrała formalny kształt jako wspierany przez kard. Franciszka Macharskiego, a później także bp. Herberta Bednorza - Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym.

Od 1984 r. Zdzisław Greffling współorganizował w bielskim kościele Opatrzności Bożej Msze św. za ojczyznę. W 1989 r. wstąpił do Światowego Związku Żołnierzy AK, gdzie pełnił funkcję m.in. prezesa oddziału Bielsko-Biała, a od 2000 r. wiceprezesa zarządu wojewódzkiego w Katowicach. Był współtwórcą i długoletnim członkiem władz Stowarzyszenia Dom Polski w Bielsku-Białej. Należał do Akcji Katolickiej.

Zdzisław Greffling w 2000 r. został awansowany do stopnia majora. Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem "Pro Ecclesia et Pontifice”, który przyznaje Stolica Apostolska.

W 2012 r. wpisany został do "Księgi Zasłużonych dla Miasta Bielska-Białej". Posiadał też tytuł "Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia".

Pogrzeb śp. Zdzisława Grefflinga odbędzie się w czwartek 9 maja o 14.00 w kościele Matki Bożej Królowej Świata w Cygańskim Lesie w Bielsku-Białej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej 28.

Rodzina zmarłego prosi, by zamiast kwiatów złożyć datki na prowadzony przez KIK Katolicki Dom Opieki "Józefów" w Bielsku-Białej.