Nowy numer 08/2024 Archiwum

Chcesz dopłynąć do Rzymu? To tylko z "ADĄ"!

Jeszcze tylko dziś można zgłosić swój udział w integracyjnym maratonie pływackim "Płyniemy do Rzymu". W tym roku pływacy wystartują w sobotę 6 kwietnia o 16.00 w Bielsku-Białej i Kozach.

Dobiegają już końca zapisy uczestników piątej edycji trwającej 24 godziny integracyjnego wydarzenia sportowego: "Płyniemy do Rzymu". Chętni popłyną głównie na pływalni "Troclik" w Bielsku-Białej i na basenie CSW w Kozach.

Maraton wystartuje 6 kwietnia o 16.00, a zakończy się na "Trocliku" 7 kwietnia także o 16.00. Jest kontynuacją Sztafety „Płyniemy do Rzymu”, która miała miejsce 27 kwietnia 2014 r. w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II. Z zaproszeniem do takiego uczczenia świętego papieża Polaka wystąpiło Stowarzyszenie Pomocy Osobom Specjalnej Troski ADA i osoby niepełnosprawne zawsze otwierają maraton, płynąc jako pierwsze. - Zakładaliśmy wówczas przepłynięcie 1478 długości basenu, symbolizujących odległość w kilometrach, jaka dzieli Bielsko od Rzymu. Okazało się, że planowany dystans pokonaliśmy pięciokrotnie. Dlatego w kolejnych latach postanowiliśmy przepłynąć naprawdę 1478 km. Plan ze sporym zapasem wykonaliśmy już w dwa lata, ale nie przestaliśmy i płyniemy dalej do Rzymu - wspomina Elżbieta Tyczyńska, kierownik maratonu.

W maratonie mogą uczestniczyć wszyscy, niezależnie od wieku i kondycji fizycznej. Zachęcamy, aby dzieciom i młodzieży towarzyszyli rodzice. Osoby niepełnosprawne mogą płynąć w towarzystwie opiekunów, a ci, którzy jeszcze nie czują się w wodzie całkiem pewnie, mogą wspomagać się sprzętem.

- Zapraszamy do udziału w maratonie wszystkich, którym bliskie są ideały głoszone przez św. Jana Pawła II, i którzy w sporcie widzą nie tylko możliwość rywalizacji, lecz także sposobność do wspólnego działania, do szeroko pojętej integracji. Przyjmujemy zgłoszenia grupowe oraz indywidualne. Wystarczy zadeklarować przepłynięcie określonego dystansu, minimum 1 długość basenu, czyli 25 m - dodają organizatorzy. - Nie trzeba też płynąć koniecznie w Bielsku-Białej czy Kozach.  Wystarczy w tym czasie w gronie rodziny czy znajomych przepłynąć na dowolnym basenie minimum 25 m i informację przesłać nam drogą elektroniczną - zaznaczają organizatorzy.

Uczestnicy powinni zgłaszać się do 2 kwietnia, wysyłając formularze zgłoszeniowe pod adres: rafal.pasternak@bbosir.bielsko.pl - pływający na "Trocliku" lub:  info@csw.kozy.pl - pływający w Kozach.

 

Regulamin maratonu pływackiego

"Płyniemy do Rzymu" - 2019

1. Organizator imprezy:

Gmina Bielsko-Biała

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski ADA

Klub Olimpiad Specjalnych ADA

Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego

Avio Aero

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Centrum Sportowo Widowiskowe w Kozach

2. Data i miejsce imprezy:

6-7 kwietnia 2019 r.

Kryta Pływalnia „Troclik”, ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała

Kryta Pływalnia przy CSW  Kozy, ul. Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

3. Cel imprezy:

Celem maratonu jest uczczenie 5. rocznicy kanonizacji Jana Pawła II oraz integracja osób niepełnosprawnych, członków klubów sportowych oraz wszystkich, którzy zechcą włączyć się we wspólne 24-godzinne pływanie.

4. Dane techniczne:

Basen kryty: 25 m.

Ilość torów: 6.

Głębokość: 1,35 - 1,80 m; temp. wody 27 ºC.

5. Program zawodów:

Otwarcie imprezy              6.04.2019 r. godz. 15.45 - 16.00

Maraton                            6.04.2019 r. godz. 16.00 - 7.04.2019 r. godz. 16.00

Podsumowanie                7.04.2019 r. godz. 16.15-16.30

6. Warunki uczestnictwa:

Prawo startu mają dzieci, młodzież, opiekunowie oraz członkowie klubów sportowych, a także wszyscy chętni, którzy podejmą się przepłynięcia zadeklarowanej wcześniej ilości basenów.

  Każda osoba niepełnoletnia powinna posiadać zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo w maratonie.                 

7. Zgłoszenia:

Uczestnicy powinni być zgłoszeni do dnia 2 kwietnia 2019 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe przesyłamy na adres e-mail: rafal.pasternak@bbosir.bielsko.pl

Zgłoszenie (ZAŁĄCZNIK NR 1) musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, pełną datę urodzenia dd/mm/rrrr, zdeklarowaną do przepłynięcia ilość basenów oraz nazwę placówki/organizacji, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz jego dane kontaktowe (e-mail, telefon kontaktowy).

Organizatorzy ustalą godzinową kolejność startów uczestników na poszczególnych torach i przekażą w informacji zwrotnej.

8. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje kierownik imprezy.

Za dyscyplinę i porządek w czasie trwania maratonu czyni się odpowiedzialnymi opiekunów grup czy uczestników.

Zgłoszenie do maratonu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Każda osoba biorąca udział w maratonie ,,Płyniemy do Rzymu” wyraża zgodę na:

1.   Publikację materiałów audiowizualnych zarejestrowanych podczas maratonu ze swoim udziałem/udziałem swojego dziecka, w tym swojego wizerunku/wizerunku swojego dziecka w środkach masowego przekazu oraz materiałach organizatorów

2.  Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych przez organizatorów wyłącznie na potrzeby przedmiotowych zawodów.

Uwaga:

Organizatorzy Maratonu uwzględnią przepłynięte na innych obiektach w innych miastach
i krajach świata długości basenów pod warunkiem ich udokumentowania.

Sprawy organizacyjne: 

Elżbieta Tyczyńska, tel: 509 804 582, stowarzyszenie.ada@gmail.com                                                              

Rafał Pasternak, tel: 662 163 880,      rafal.pasternak@bbosir.bielsko.pl

Marek Kołodziej, tel: 606 977 501,      marek.kolodziej@bbosir.bielsko.pl

Beata Markowicz, tel. 600 890 805,    bmarkowicz@przymierze.info   

Kierownik imprezy: Elżbieta Tyczyńska, tel: 509 804 582, stowarzyszenie.ada@gmail.com

 

Zgłoszenia:

basen Troclik - Rafał Pasternak, tel: 662 163 880, rafal.pasternak@bbosir.bielsko.pl

basen CSW Kozy - Konrad Hamerlak, tel. 505 091 884,  info@csw.kozy.pl

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy