Odszedł świadek historii - płk Marian Piotrowicz ps. "Kometa"

Był żołnierzem Armii Krajowej i długoletnim prezesem Śląskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Angażował się w upamiętnianie historii również w środowiskach Bielska-Białej.

Pułkownik Marian Piotrowicz w konspiracji działał od marca 1941 r. na terenie Rejonu Konspiracyjnego Szadek - Marzenin, niedaleko Zduńskiej Woli. Miał wówczas 18 lat. Werbował nowych kandydatów do konspiracji i był dowódcą patrolu do spraw transportu i amunicji, ściśle współpracując z plutonem Jerzego Magiera „Wilka“ i Czesława Maliszewskiego „Kuby”. Brał udział w wielu działaniach prowadzonych przez pluton „Wilka”, przygotowywał m.in. akcję „Burza”, do której ostatecznie nie doszło na tamtym terenie. W roku 1945 oddział, w którym służył płk Piotrowicz, został zdekonspirowany, a on sam musiał opuścić Szadek, wyjeżdżając na tereny Ziem Odzyskanych. W okresie od maja 1945 r. do sierpnia 1945 r. należał do konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Po wojnie Marian Piotrowicz ukończył szkołę i studia, pracował w górnictwie i zajmował się nauczaniem w szkołach górniczych.

Był współzałożycielem Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pełnił też różne funkcje we władzach naczelnych związku. W ostatnim czasie pełnił funkcję honorowego prezesa Okręgu Śląskiego ŚZŻAK.

Za swoją działalność otrzymał on mnóstwo odznaczeń, w tym Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, Śląski Krzyż Warszyca, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Złotej Zasługi Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Płk Marian Piotrowicz bardzo mocno angażował się w działania na rzecz popularyzacji wiedzy o historii, przyczyniając się do powstania Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej czy Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej. - Bywał gościem różnych ważnych wydarzeń, jakie odbywały się w ostatnim dziesięcioleciu w oddziale SPAK w Bielsku-Białej. Był inicjatorem jego założenia i opiekunem. Będzie nam go brakowało. To był człowiek, który cieszył się niezwykłym autorytetem w środowiskach kombatanckich - wspomina mec. Andrzej Sikora, członek zarządu bielskiego SPAK, który jako były dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przypomina także troskę płk. Piotrowicza o rozwój IPN i jego zaangażowanie w realizację misji ocalania pamięci o przeszłości.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 30 stycznia 2019 r., o 12.00 w Katowicach, w kaplicy cmentarza komunalnego przy ul. Murckowskiej 9.

« 1 »