Nowy numer 15/2024 Archiwum

Św. Maksymilian - patronem

Ogłoszenie dekretu, który w Rzymie podpisał kard. Robert Sarah, nastąpi 14 sierpnia w Oświęcimiu.

Okazję do tego będą stanowić obchody 77. rocznicy męczeństwa św. Maksymiliana Marii Kolbego. Na uroczystości z tej okazji zaprasza bp. Roman Pindel:
- W sposób szczególny zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, Honorowych Dawców Krwi oraz członków Bractw Trzeźwości, którym patronuje św. Maksymilian - pisze w swoim słowie biskup bielsko-żywiecki.

Uroczystości rozpoczną się w kościele św. Maksymiliana w Oświęcimiu o 8.30, skąd wyruszy procesja na teren byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Nabożeństwo upamiętniające śmierć św. Maksymiliana zostanie także odprawione o 8.00 w kościele ojców franciszkanów w Harmężach, po którym wyruszy procesja do byłego obozu. Tutaj, przy Bloku 11 o 10.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp Marka Jędraszewskiego.

Św. Maksymilian - patronem   Bp Roman Pindel i inicjator patronatu św. Maksymiliana o. Piotr Cuber. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Jesienią ubiegłego roku radni Powiatu Oświęcimskiego podjęli uchwałę o wszczęcie starań dotyczących przyznania św. Maksymilianowi patronatu nad Ziemią Oświęcimską. Była ona odpowiedzią na oddolną inicjatywę, w którą włączyli się o. Piotr Cuber, proboszcz franciszkańskiej parafii w Harmężach, jak również duszpasterze parafii na terenie powiatu oraz organizacje, wspólnoty i placówki noszące imię św. Maksymiliana, w tym szpital powiatowy i szkoła w Harmężach.

Po pozytywnym głosowaniu większości radnych powiatowych (20 było za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu), zgodnie z przyjętymi procedurami, prośbę o zgodę na patronat złożono na ręce bp. Romana Pindla. Biskup bielsko-żywiecki, po uzyskaniu opinii Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej przekazał prośbę o patronat Stolicy Apostolskiej. W pierwszych dniach sierpnia dekret w tej sprawie podpisał prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah, którego wierni Podbeskidzia mieli okazję poznać w ubiegłym roku, podczas uroczystego nadania tytułu Bazyliki Mniejszej franciszkańskiemu kościołowi w Rychwałdzie.

Św. Maksymilian - patronem   Historycznemu miastu nad Sołą i okolicznym miejscowościom będzie patronował św. Maksymilian. Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Św. Maksymilian otrzyma tytuł Patrona Ziemi Oświęcimskiej. Wybór wynika z faktu, że ostatnie 78 dni życia założyciel Niepokalanowa przeżył za drutami KL Auschwitz. Wraz z towarzyszami niedoli pracował na terenie Oświęcimia i sąsiednich miejscowości. Po wybiórce dziesięciu skazańców, którzy w odwecie za ucieczkę jednego z więźniów mieli umrzeć w bunkrze głodowym, dobrowolnie zgłosił się na śmierć w zamian za jednego z nich. Został dobity zastrzykiem z kwasu karbolowego w wigilię Wniebowzięcia NMP. Następnego dnia jego ciało spalono w krematorium a popioły pomieszane z prochami innych ofiar rozsypano w nieznanym miejscu, przypuszczalnie na terenie przylegających do Oświęcimia Harmęż, gdzie dziś franciszkanie prowadzą Centrum św. Maksymiliana.

Ojciec Kolbe otrzyma tytuł Patrona Ziemi Oświęcimskiej, choć faktycznie pomysłodawcy mają na myśli Powiat Oświęcimski. Tworzą go miasta: Oświęcim, Kęty i Brzeszcze, leżące na terenie diecezji bielsko-żywieckiej oraz Chełmek i Zator należące już do archidiecezji krakowskiej a także gminy wiejskie: Osiek, Polanka Wielka i Przeciszów. Powiat zajmuje obszar ponad czterystu kilometrów kwadratowym, populacja zaś przekracza liczbę 153 tysięcy mieszkańców.

Swoich patronów mają już Oświęcim oraz Kęty. Pierwszym z nich jest św. Jan Bosko. Choć sam nigdy nie był w Oświęcimiu, to jednak powstał tu pierwszy na ziemiach polskich zakład, prowadzony przez założonych przez niego salezjanów, który przyczynił się do wzrostu poziomu wykształcenia i wychowania miejscowej młodzieży, a przez to również rozwoju religijnego, kulturalnego i gospodarczego miasta. Kętom patronuje pochodzący stąd św. Jan Kanty.

Św. Maksymilian patronuje związkowi gmin z nim związanych, który tworzą: Zduńska Wola, Pabianice, Teresin i Oświęcim oraz diecezjom: bielsko-żywieckiej, elbląskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej. Patronuje również między innymi: energetykom, krótkofalowcom, filmowcom i wydawcom katolickim, przedsiębiorcom, krwiodawcom, rodzinom i ruchom abstynenckim. Jest ponadto patronem wielu szkół i placówek oświatowych oraz wychowawczych, organizacji i fundacji, ma swoje ulice, tablice pamiątkowe i pomniki.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy