Prezes Maria Sysak-Łyp odznaczona

Maria Sysak-Łyp, prezes Stowarzyszenia Pomocy osobom Niepełnosprawnym Intelektualnie "Razem", otrzymała honorową oznakę "Primus in agenda" - "Pierwszy w działaniu".

W sali widowiskowej Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego, prowadzonego w Bestwinie przez stowarzyszenie "Razem", odbyło się spotkanie noworoczne dla wszystkich członków, przyjaciół i podopiecznych stowarzyszenia, które skupia osoby z upośledzeniem intelektualnym i ich rodziny.

Nie zabrakło na sali znakomitych gości. Znaleźli się wśród nich parlamentarzyści: posłanka Mirosława Nykiel, senator Andrzej Kamiński, wiceminister Stanisław Szwed, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik.

Po przywitaniu gości prezes Maria Sysak-Łyp powiedziała krótko o dotychczasowych osiągnięciach, o realizowanych programach, dzięki którym podopieczni stowarzyszenia, osoby niepełnosprawne intelektualnie, mogą rozwijać swoje umiejętności, brać udział w ciekawych zajęciach, uczestniczyć w wycieczkach. Prezes Maria Sysak-Łyp odznaczona  

Prezes Sysak-Łyp mówiła również o planach na następne lata, gdyż stowarzyszenie "Razem" zakupiło na terenie Bestwiny nową działkę i przewiduje dalszą rozbudowę ośrodka.  - Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i dofinansowanie przez takie podmioty jak: MRPiPS, PFRON, Wojewoda Śląski, gminy: Bielsko-Biała,  Bestwina, Czechowice-Dziedzice,  Powiat Bielski i wiele innych - podkreślała pani Maria.

Członkowie stowarzyszenia z radością przyjęli uhonorowanie prezes Sysak-Łyp odznaką "Primus in agenda" - "Pierwszy w działaniu", przyznaną  przez Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wieloletnią pracę i pomoc niesioną osobom niepełnosprawnym, aktywną oraz pełną profesjonalizmu i skuteczności działalność na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, poprawy jakości ich życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej, a także ogromną wrażliwość, determinację w podejmowanych działaniach i wielkie serce okazywane drugiemu człowiekowi. Odznakę wręczył wiceminister RPiPS Stanisław Szwed, a do gratulacji dołączył senator Kamiński. Prezes Maria Sysak-Łyp odznaczona   Wzruszona do łez prezes Sysak-Łyp dziękowała i prosiła o dalszą pomoc w działaniach, aby osoby niepełnosprawne nie były nigdy samotne, a ośrodek w Bestwinie mógł tętnić życiem tych, dla których został wybudowany.

Podczas spotkania doceniona została także wieloletnia aktywność Stanisława Łypa, który z rąk Sylwii Cieślar otrzymał  honorową odznakę "Zasłużony dla Województwa Śląskiego".

« 1 »