Grzechów odpuszczenie

O Bogu przebaczającym mówił w hałcnowskiej bazylice ks. dr Przemysław Sawa.

Diecezjalny misjonarz miłosierdzia i wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił przedostatnią z cyklu katechez, omawiających kolejne artykuły wyznania wiary: wierzę w grzechów odpuszczenie.

- Dziś największym problemem jest brak poczucia grzechu - przekonywał hałcnowski katecheta. - Grzech to świadomy i dobrowolny wybór zła i sprzeciw wobec Boga. Grzech prowadzi do zerwania więzi z Nim.

Jednak styczniowa katecheza w bazylice dotyczyła nie tylko rzeczywistości grzechu, ale również głębi Bożego miłosierdzia, które jest odpowiedzią na ludzki upadek. - Choćby nie wiem, co się stało w twoim życiu, pamiętaj, że zawsze możesz wrócić. Jeśli prawdziwie żałujesz, wołasz: „Panie, przebacz”. On zawsze przebacza: to jest miłosierdzie - zapewniał katecheta.

Grzechów odpuszczenie   Dopisali słuchacze kolejnej katechezy w bazylice Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Ks. Sawie udało się w wyjątkowy sposób zaktywizować słuchaczy. Po wykładowej części spotkania posypały się pytania. Jedno z najważniejszych dotyczyło problemu odpuszczenia wszystkich grzechów. - Bóg odpuszcza wszystkie grzechy z wyjątkiem tych, których człowiek nie wyzna i za które nie żałuje - wyjaśnił teolog.

Kilka kolejnych pytań dotyczyło kwestii odciągnięcia bliźnich od grzechów, szczególnie w dziedzinie zaniedbania praktyk religijnych: spowiedzi i Mszy św. Jako sposób pomocy ks. Sawa ukazał odnowienie ich relacji z Bogiem i ukazanie dobrego przykładu.

Kolejnym gościem uczestników katechez w bazylice będzie we wtorek 20 lutego metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który podejmie temat zmartwychwstania ciał i życia wiecznego.

« 1 »