"Katecheza w bazylice" o Kościele i świętych obcowaniu...

We wtorek 12 grudnia ks. dr Grzegorz Strzelczyk będzie ostatnim gościem w tegorocznym cyklu spotkań na temat wiary w bazylice w Hałcnowie.

Ks. dr Strzelczyk omówi fragment "Wyznania wiary": "Wierzę w święty Kościół powszechny, świętych obcowanie". Początek spotkania o 19.00. Wcześniej - o 18.15 - sprawowana będzie Msza św. z  homilią.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk jest chrystologiem, doktorem teologii dogmatycznej, adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2012-2017 był sekretarzem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Obecnie jest moderatorem Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej i dyrektorem Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.

Jest autorem wielu publikacji  naukowych i publicystycznych. Od kilkunastu lat pracuje jako wolontariusz w ośrodku wychowawczo-opiekuńczym Caritas, jest także współzałożycielem i stałym współpracownikiem kanału boska.tv.

« 1 »