Św. Józef - mistrz rozeznania

Bp Roman Pindel poprowadzi rekolekcje zamknięte. Zapisy wciąż trwają.

Ćwiczenia duchowe w formie sesji weekendowej odbędą się w prowadzonym przez jezuitów Domu Rekolekcyjnym św. Józefa w Czechowicach-Dziedzicach od piątku 15 do niedzieli 17 grudnia.

Myślą przewodnią spotkania będą słowa św. Pawła: „Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12, 2).

"Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na rozeznawanie, zwłaszcza w posynodalnej adhortacji »Amoris laetitia«" - przypominają organizatorzy corocznych rekolekcji z bp. Romanem Pindlem. 

"Traktując ten fakt jako zachętę, chcemy szukać takich sposobów rozeznawania, które znajdziemy na kartach Pisma Świętego, w tekstach Tradycji, w biografiach świętych, pasterzy i proroków Kościoła. W ten sposób chcemy uczyć się trudnej sztuki rozeznawania w świetle Słowa Bożego, zwłaszcza gdy brak jest odpowiedniego przykazania, gdy nie jest jasne, co lepsze, albo jedyne, czy wręcz heroiczne, ale do czego Bóg wyraźnie wzywa. Przewodnikiem w szkole rozeznawania będzie św. Józef, stojący wobec faktu brzemienności Maryi, przekazanego przez anioła nakazu zamieszkania z Nią i przyjęcia zadania ojcostwa względem Tego, który się począł z Ducha Świętego" - zachęcają organizatorzy.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek 15 grudnia o 16.00, a zakończą w niedzielę 17 grudnia o 12.00. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą Pisma Świętego.

Zgłoszenia na sesję można przesyłać drogą internetową, korzystając z elektronicznego formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie Domu Rekolekcyjnego www.czechowice.jezuici.pl.

« 1 »