Nowy numer 08/2024 Archiwum

358 tysięcy złotych dla Syrii

To kwota, jaką do tej pory zebrano w parafiach Podbeskidzia na wsparcie dla rodzin w Syrii.

W marcu bp Roman Pindel zaapelował do duszpasterzy i wiernych diecezji bielsko-żywieckiej o włączenie się w akcję Caritas "Rodzina Rodzinie". Polega ona na wsparciu konkretnych rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Mogą im pomagać osoby indywidualne, rodziny, stowarzyszenia, wspólnoty i parafie.

"Proszę zatem, aby każda parafia naszej diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość jako znak czasu" - pisał bp Pindel w okolicznościowym słowie, odczytanym z ambon.

Adopcja zakłada, że podejmująca ją parafia, stowarzyszenie, rodzina lub osoba co miesiąc, przez przynajmniej pół roku, będzie wpłacać kwotę 510 zł, która poprzez Caritas Polska trafia bezpośrednio do konkretnej, znanej z nazwiska i sytuacji bytowej, rodziny syryjskiej.

Sam ordynariusz bielsko-żywiecki jako pierwszy złożył drogą elektroniczną deklarację pomocy rodzinie w Syrii. Półroczne zapomogi zadeklarowały wkrótce także kolejne parafie, wspólnoty modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz osoby prywatne.

Obecnie parafie Podbeskidzia objęły dziełem adopcji 117 syryjskich rodzin. Wartość dotychczas przekazanej przez nie - za pośrednictwem Caritas - pomocy to ponad 358 tys. zł. W skali kraju ofiarodawcy z naszej diecezji stanowią jedną z najliczniejszych grup wspierających program "Rodzina Rodzinie".
Poza bezpośrednim zadeklarowaniem półrocznej pomocy, za pomocą elektronicznego systemu programu każdy może wpłacić na konto Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej (56 1240 1170 1111 0010 4950 6791) dowolną kwotę wsparcia. Z tego funduszu Caritas diecezjalna będzie finansowała pomoc dla kolejnych Syryjczyków. Deklaracje pomocy konkretnym syryjskim rodzinom można składać również poprzez portal programu "Rodzina Rodzinie".

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy