Konkurs jubileuszowy rozwiązany!

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi na pytania dotyczące minionego 25-lecia. W większości były bezbłędne. Brawo!

Jak się okazało, niektóre nastręczyły jednak nieco trudności, więc podajemy najpierw prawidłowe odpowiedzi:

1. Ile ingresów biskupich do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej relacjonowaliśmy na łamach "Gościa Bielsko-Żywieckiego"?

Oczywiście dwa: bp. Tadeusza Rakoczego i bp. Romana Pindla.

2. W ciągu 25 lat przedstawialiśmy sylwetki kilkorga kanonizowanych i beatyfikowanych związanych z naszą diecezją. Kto z nich został jako ostatni wyniesiony na ołtarze i skąd pochodzi?

Ostatnio wyniesionym na ołtarze jest beatyfikowany półtora roku temu bł. o. Michał Tomaszek, franciszkanin-misjonarz z Łękawicy na Żywiecczyźnie.

3. W jakim mieście rozpoczęła się peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji, a w jakim się zakończyła?

Peregrynacja zaczęła się w Cieszynie, a zakończyła w Bielsku-Białej.

4. W czyim sanktuarium i w jakim mieście odbywają się co miesiąc nabożeństwa pompejańskie?

Nabożeństwa pompejańskie odbywają się w sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie.

5. Gdzie w naszej diecezji znajduje się najwcześniej koronowany papieskimi koronami obraz Matki Bożej?

Jako pierwszy w historii papieskimi koronami koronowany został wizerunek Matki Bożej Rychwałdzkiej.

6. Ile razy odbyła się już Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę?

Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę odbyła się już 25 razy.

7. Jak nazywa się patron miasta Wilamowice?

Patronem Wilamowic jest św. abp Józef Bilczewski.

8. Gdzie odbył się pierwszy w diecezji bielsko-żywieckiej Marsz dla Życia i Rodziny?

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w naszej diecezji odbywał się w Oświęcimiu.

9. Wymień miasta, które odwiedził papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do naszej diecezji w 1995 roku.

Papież Jan Paweł II w 1995 r. odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec.

10. Kto i za co przyznaje nagrodę "Dzban św. Jana Kantego"?

Nagrodę za wspieranie potrzebujących otrzymują sponsorzy, wolontariusze i współpracownicy Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, a przyznaje ją Caritas.

Dziękujemy za wszystkie udzielone odpowiedzi.

Zestawy jubileuszowych pamiątek GN otrzymają: Bartłomiej Biront, Magdalena Brodowska, Maria Figura, Agnieszka Popardowska i Kazimierz Przystał.

Nagrodzonym gratulujemy. Nagrody wyślemy pocztą.

« 1 »