Nowy numer 29/2021 Archiwum

Nie tylko dla teologów

Z końcem lutego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ruszą trzy kierunki studiów podyplomowych: rodzina, teologia duchowości i katecheza przedszkolna.

Studia Podyplomowe Rodziny

ks. dr hab. Antoni Bartoszek – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Poprzez proponowane studia chcemy przede wszystkim pokazać piękno życia rodzinnego, jego głębię i złożoność. Wielu dziś pyta, czy tradycyjna rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny jest przeżytkiem czy awangardą. Nie wiemy dokładnie, co przyniesie przyszłość. Jestem jednak głęboko przekonany, że rodzina w tradycyjnym ujęciu może być piękna: kreatywna i nowoczesna. Adresowane są one do osób, które ukończyły już studia licencjackie lub magisterskie i chciałyby pogłębić wiedzę z zakresu życia rodzinnego. Zasadniczo myślimy o trzech grupach odbiorców. Pierwsza z nich to osoby świeckie, które są zainteresowane podjęciem posługi jako doradcy rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że podjęcie takiej posługi jest możliwe po uzyskaniu misji kanonicznej biskupa miejsca. Kolejna grupa to osoby duchowne zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy oraz szczególnych kompetencji w zakresie rodziny. Studia umożliwią im pełniejsze zaangażowanie się w duszpasterstwo rodzin. Ostatnią grupę stanowią wszyscy zainteresowani problematyką rodziny.

Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

ks. dr Roman Buchta – dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach – To niesłychanie ważne, by dziecko od jak najmłodszych lat mogło poznawać Pana Boga i przybliżać się do Niego. W okresie przedszkolnym, poza małymi wyjątkami, gdy rodzice decydują się posłać dzieci do wczesnej I Komunii św., katecheza odbywa się tylko w przedszkolu. Poprzez Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej chcemy podejść do tego fachowo. Cieszymy się, że 31 maja Komisja Wychowania Katolickiego podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji, które przewiduje taką możliwość, żeby nauczycielami religii w przedszkolu były osoby mające przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolu. Wychodząc naprzeciw, proponujemy dwusemestralne Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej. Do współpracy zaprosiliśmy znanych pedagogów z diecezji bielsko-żywieckiej, gliwickiej, sosnowieckiej i tarnowskiej.

Studia Podyplomowe Teologii Duchowości

ks. dr Przemysław Sawa – adiunkt w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach – Celem proponowanych studiów jest pomoc wiernym z parafii, ruchów i stowarzyszeń przez pogłębioną formację intelektualną w zakresie teologii duchowości. Musimy pamiętać, że duchowość nie jest jakimś dodatkiem, ale samym życiem. W ramach zajęć chcemy dostarczyć pomocne narzędzia do rozeznawania tego, co duchowe. Doświadczenie pierwszej edycji studiów pokazuje, że ponad połowa uczestników to byli ludzie związani z duszpasterstwem, wspólnotami czy kursami dla narzeczonych. Drugą grupę stanowili ci, którzy szukali pogłębienia duchowości w wymiarze intelektualnym. Studia są podzielone na trzy części. W pierwszej koncentrują się one na historii duchowości chrześcijańskiej. Duchowość jest przecież osadzona w tradycji Kościoła. Obszar drugi to tzw. źródła. Mam tu na myśli Biblię, teksty Ojców Kościoła, a także rozumienie Kościoła i jego charyzmatyczności. Ostatni obszar jest bardziej praktyczny i dotyczy duchowości poszczególnych grup. Nie tyle chodzi tu o ruchy Kościoła, co raczej o duchowość pewnych duszpasterstw, np. małżonków czy osób chorych. Chcielibyśmy pokazać, jak parafie i wspólnoty mogą się tymi ludźmi zająć. Na zajęciach zostanie też zaakcentowany związek między duchowością a psychologią. Umiejętność rozeznawania i niemieszania tych dwóch porządków jest niesłychanie ważna. W programie jest również wykład z rozeznawania duchowego. Ponadto skupimy się na dialogu i sztuce rozmawiania. Studia nie zastępują osobistej relacji z Panem Bogiem. Mogą jednak poszerzyć horyzonty i pomóc w lepszym przeżywaniu wiary. • Uczestnikami studiów podyplomowych na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Studia zostaną uruchomione od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 (25 lutego).

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama