Nowy numer 39/2023 Archiwum

Dziekani nowo powołani

13 września rozpoczęli kadencję księża, koordynujący duszpasterstwo w dekanatach.

Kadencja dziekanów trwa pięć lat. Po tym czasie, jak wyjaśnia kanclerz kurii bielsko-żywieckej ks. Adam Bieniek, biskup ordynariusz albo pozwoli danemu kapłanowi pełnić urząd na kolejną kadencję, albo wyznaczy na to stanowisko innego księdza.

Do tej pory urząd dziekana nie miał charakteru kadencyjnego, choć na to wskazują przepisy prawa kościelnego. Dziekani najczęściej pełnili swoją funkcję do czasu przejścia na emeryturę. Żeby ujednolicić „system”, bp Roman Pindel 13 września wręczył 23 dziekanom dekrety, powołujące ich na to stanowisko. Siedmiu z nich otrzymało ten urząd po raz pierwszy. Jednocześnie ordynariusz bielsko-żywiecki podpisał dokument zatytułowany „Status dziekana”. Określa on charakter funkcji, jak również zakres związanych z nią obowiązków. Z dokumentu wynika, że dziekan odpowiada za koordynację działań duszpasterskich w parafiach dekanatu oraz - w pewnym zakresie także za dyscyplinę i formację duchową księży.
− Dziekan jest współpracownikiem biskupa, ma władzę wykonawczą w dekanacie, którą realizuje z mandatu biskupa − wyjaśnia ks. Adam Bieniek

Wraz z nominacjami dziekanów biskup bielsko-żywiecki mianował również ponad stu ich współpracowników, którzy w dekanatach będą odpowiedzialni za duszpasterstwo służby liturgicznej, rodzin i młodzieży oraz działalność katechetyczną. Nowością jest rezygnacja z urzędu notariusza dekanalnego. Teraz sprawozdania z przebiegu spotkań i kongregacji dekanalnych będzie przygotowywać kapłan każdorazowo wyznaczony przez dziekana do tej posługi.

Otwartą pozostaje jeszcze kwestia stanowisk wicedziekanów. To kapłani, którzy podobnie jak dotąd będą pomagać dziekanom, a także - co jest zupełną nowością - w pewnym stopniu kontrolować wypełnianie przez nich obowiązków dekanalnych. Biskup nie wyznaczył księży na urząd wicedziekana. Wybiorą ich księża w dekanatach, podczas zwołanych przez dziekanów nadzwyczajnych kongregacji. Wicedziekani, choć wybierani przez księży, będą jeszcze zatwierdzani na swoim urzędzie przez biskupa. Ich kadencja potrwa również pięć lat.

« 1 2 »

Zapisane na później

Pobieranie listy