Z treści komunikatu z opublikowanego na stronie internetowej diecezji bielsko-żywieckiej wynika, że proboszcz w parafii św. Bartłomieja w Koniakowie ks. Jerzy Kiera złożył na ręce ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla prośbę o zwolnienie z pełnienia funkcji proboszcza oraz o zgodę na zamieszkanie poza parafią.

W komunikacie czytamy, że "bp Roman Pindel przychylił się do obu tych próśb, jednocześnie mianując tymczasowym administratorem parafii w Koniakowie ks. wikariusza Grzegorza Tomaszka. Postępowanie to jest zgodne z normami Kongregacji Nauki Wiary i instrukcją Konferencji Episkopatu Polski, i ma na celu rzetelne zbadanie i wyjaśnienie wątpliwości powstałych wokół osoby ks. Jerzego Kiery".

Wątpliwości wiążą się z oskarżeniami wysuwanymi pod adresem ks. Kiery przez jego dawnego parafianina.