Reklama

Artyści dla Męczenników z Pariacoto

W niedzielę 20 grudnia o 16.00 w Żywcu odbędzie się otwarcie wystawy prac dedykowanych św. Franciszkowi i jego duchowym synom: beatyfikowanych dwa tygodnie temu bł. Michałowi Tomaszkowi i bł. Zbigniewowi Strzałkowskiemu.

Z okazji beatyfikacji zorganizowana została wystawa "Od św. Franciszka do błogosławionych . Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego".

To inicjatywa, która wspólnie podjęło kilka instytucji: bielski Regionalny Ośrodek Kultury oraz Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Muzeum Miejskie w Żywcu i Fundacja „Kuźnia Sztuki” w Żywcu. Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Muzeum Miejskie w Żywcu i Fundacja „Kuźnia Sztuki” w Żywcu.

Nad jej powstaniem czuwają: Zbigniew Micherdziński i Bogdan Wandzel, a objął ją swoim patronatem o. prowincjał Jarosław Zachariasz OFMConv.

- Chcemy, żeby była to opowieść o życiu i pracy franciszkanów, a szczególnie naszych błogosławionych męczenników. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy artystów profesjonalnych, ludowych, a także dzieci i młodzież, którym ta tematyka jest bliska - tłumaczą organizatorzy.

Błogosławieni Michał i Zbigniew w rzeźbie Antoniego Toborowicza   Błogosławieni Michał i Zbigniew w rzeźbie Antoniego Toborowicza
Alina Świeży-Sobel /Foto Gość
Zgłosiło się 33 dorosłych, zarówno twórców profesjonalnych, jak również artystów ludowych i amatorów oraz ponad 20 uczniów i uczennic, głównie szkół podstawowych z Żywca, Bielska- Białej i Krakowa.

Na wystawie prezentowane są m.in. prace wykonane przez prof. Michała Klisia (ASP w Katowicach), ludowego artystę z Jaworzynki Jana Bojkę, Antoniego Toborowicza, Józefa Hulkę , a także obrazy i rysunki dzieci.

Spotkanie z twórcami ich dziełami rozpocznie się o 16.00 od Mszy św. w żywieckiej konkatedrze, po której nastąpi uroczyste otwarcie ekspozycji w Muzeum Miejskim w Żywcu.

Wśród uczestników tego spotkania będzie także o. Jarosław Zachariasz, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której należeli błogosławieni Męczennicy z Peru.

 

« 1 »