Nowy numer 38/2023 Archiwum

Słowo Boga Miłosierdzia: Jezus jest drogą

EWANGELIA Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.” Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.”

*********

Bóg okazał każdemu człowiekowi niewyobrażalne miłosierdzie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, odwracamy się od Stwórcy, odrzucamy wiele łask, które nam daje, na Jego miłość odpowiadamy nienawiścią i nieposłuszeństwem. Jednak dobry Bóg w swym miłosierdziu odpuszcza nam grzechy. Dał nam swojego Syna, który z miłości do nas został ukrzyżowany, abyśmy mogli przyjść do Ojca. To niewyobrażalne miłosierdzie jest nam dane bezwarunkowo - wystarczy je przyjąć.

Jednak chrześcijanin nie powinien na tym poprzestać. Fakt okazania mi miłosierdzia przez Ojca ma mnie sprowokować do działania. Ten, który całym sobą przyjmuje dar Bożego Miłosierdzia, ma odtwarzać je w swojej relacji z innymi. Dlatego Jezus mówi: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.” Ze względu na to, że Chrystus umarł za mnie i mojego bliźniego, nasza wzajemna relacja ma być przepojona Duchem Jezusa. Każdy chrześcijanin jest wezwany do realnego miłosierdzia: modlitwy, pomocy materialnej, wsparcia duchowego - wobec każdego człowieka. Chrystus umarł za wszystkich ludzi, dlatego także nasze miłosierdzie ma objąć wszystkich.

Co więcej, Jezus wzywa nas wszystkich do odrzucenia wszystkiego, co grzeszne. Nasz Pan chce byśmy byli do Niego podobni, bo On jest drogą prowadzącą do Ojca. Każdy grzech człowieka oddala go od jego Zbawiciela. Każdy grzech zamazuje w nas obraz Chrystusa miłosiernego, jest odrzuceniem miłosierdzia oferowanego nam przez Boga. Jeżeli wybieramy chcemy przyjąć ten niezwykły dar, to nie możemy trwać w tym co zamyka na niego nasze ręce. Nie wiążmy naszych dłoni kajdanami grzechu, nie trzymajmy w nich tego co grzeszne. Z otwartego boku Chrystusa wylało się miłosierdzie dla wszystkich ludzi, otwórzmy więc nasze ręce i przyjmijmy ten najwspanialszy z darów i dzielmy się nim ze wszystkimi ludźmi, których Bóg stawia na naszej drodze.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy