Nowy numer 39/2023 Archiwum

24 godziny

Obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie świętych Faustyny i Jana Pawła II będą przebywać we wszystkich NASZYCH parafiach. W każdej – jedną dobę.

Po 17.00 obraz przywiezie specjalny samochód-kaplica. Po powitaniu wizerunek zostanie wniesiony do kościoła w uroczystej procesji. Nawiedzenie rozpocznie Msza św., której z reguły przewodniczyć będzie jeden z biskupów. Tego samego dnia planowana jest jeszcze jedna Msza św., około 22.00. Będą ją sprawować księża pochodzący z danej parafii i ci, którzy w niej pracowali. Następnego dnia program nawiedzenia przewiduje też Mszę św. dla seniorów i chorych, koronkę o 15.00 oraz Mszę św. pożegnalną, połączoną z uroczystym zawierzeniem parafii Miłosierdziu Bożemu. Pozostały czas mają wypełnić nabożeństwa przygotowane przez wspólnoty i grupy parafian, także dzieci i młodzież oraz adoracja w ciszy. Nawiedzenie poprzedzą rekolekcje albo triduum modlitewne. − Szczególnym elementem tego czasu jest posługa w konfesjonale − zaznacza ks. Sebastian Rucki, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego kurii diecezjalnej. − Nawiedzenie jest okazją do skorzystania z łaski Bożego miłosierdzia.

Księga liturgiczna

Na potrzeby nawiedzenia Wydział Duszpasterstwa Ogólnego przygotował specjalny mszalik: księgę liturgiczną, która zawiera opis przebiegu uroczystości, a także zaczerpnięte z Mszału rzymskiego, za zgodą wydawnictwa Pallottinum, formularze i czytania Mszy św. o Miłosierdziu Bożym oraz o świętych Faustynie i Janie Pawle II. We wstępie objaśniono także ceremonię przyjęcia obrazu i relikwii w parafii. Przyjazd samochodu-kaplicy do parafii oznajmiają dzwony. Proboszcz parafii przyjmuje z rąk kustosza najpierw relikwie: całuje je, podaje do ucałowania księdzu biskupowi, a następnie wybranym wcześniej parafianom, którzy wniosą je do kościoła. Obraz również wita pocałunkiem. Wizerunek i relikwie wnoszone są następnie do kościoła i umieszczone w pobliżu ołtarza.

Na trasie – samochód

Obraz i relikwie przewozić będzie specjalny samochód-kaplica. − To mikrobus z zabudową umożliwiającą transport obrazu w pozycji pionowej − wyjaśnia ks. Roman Kanafek, kustosz obrazu i relikwii na czas ich peregrynacji w diecezji. − Dlatego samochód mierzy ponad 3 metry wysokości. Przy wyborze trasy trzeba więc uważać na wiadukty, czy nawet nisko opuszczone gałęzie drzew. Podświetlony obraz będzie widoczny przez przeszklone drzwi z tyłu samochodu. Relikwiarze – każdy waży blisko 10 kg – w kościele będą umieszczone na osobnym stoliku, by wierni mogli je w każdej chwili uczcić. Obraz ma blisko 2,5 metra wysokości i 1,2 metra szerokości. Waży 110 kg. Do wyjęcia go z samochodu i przeniesienia do kościoła potrzeba co najmniej czterech silnych mężczyzn. W kościele stanie na specjalnym postumencie.

Owoce nawiedzenia

Obrazowi i relikwiom towarzyszyć będą dwie księgi. − Pierwsza z nich to Kronika Nawiedzenia − wyjaśnia ks. Roman Kanafek. − Księża proboszczowie na bieżąco opiszą w niej przygotowania i przebieg nawiedzenia w swojej parafii. Druga księga wystawiona będzie w każdym kościele, by wierni mogli wpisać swoje świadectwa, podziękowania i prośby. − Księgi będą trwałym świadectwem peregrynacji. Mamy nadzieję, że w parafiach jej owocem będzie także ożywienie dzieł miłosierdzia i inicjatyw charytatywnych − dodaje ks. Sebastian Rucki.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy