Nowy numer 39/2023 Archiwum

Nowy pomocnik biskupa

Drugim wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej został ks. dr Marek Studenski. Dotychczas w sprawowaniu władzy w diecezji jej ordynariusza wspomagał tylko biskup pomocniczy Piotr Greger.

1 września bp Roman Pindel mianował ks. Marka Studenskiego drugim wikariuszem generalnym diecezji bielsko-żywieckiej. Dotychczasowy wizytator katechizacji i dyrektor wydziału katechetycznego będzie wspomagał księdza biskupa w pełnieniu władzy wykonawczej w diecezji. Biskup ordynariusz wyznaczył ks. Studenskiemu konkretne dziedziny działania: ma prowadzić sprawy personalne, dotyczące księży, organizować dla nich rekolekcje i inne przedsięwzięcia, służące stałej formacji kapłańskiej, będzie także odpowiedzialny za formację katechetów oraz udzielanie im misji kanonicznej, czyli kościelnego mandatu do nauczania Ewangelii. Nominacja drugiego wikariusza generalnego w diecezji dla takich właśnie zadań wynika z ducha Adhortacji Apostolskiej „Pastores dabo vobis”. Stała formacja i pogłębianie duchowości kapłańskiej jest jednym z priorytetów bp Romana Pindla w odniesieniu do troski o prezbiterium kościoła diecezjalnego. Wcześniej w diecezji bielsko-żywieckiej powołał on do życia kilka ośrodków rekolekcyjnych, w których księża odprawiają kwartalne dni skupienia, wraz z rekolekcjami zamkniętymi stanowiące fundament dbałości o powołanie.

Ks. Marek Studenski ma 45 lat, jest kapłanem z dwudziestoletnim stażem. Absolwent Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Katowicach i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pracował wcześniej jako diecezjalny wizytator katechetyczny. Od siedmiu lat jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. Pełnia także funkcję konsultora Komisji do spraw Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Jest autorem wielu publikacji dotyczących katechezy i wychowania. Od kilku lat przygotowuje materiały służące pomocą w organizowaniu ogólnopolskiego Tygodnia Wychowania. Wierni znają go jako znakomitego kaznodzieję i rekolekcjonistę.

Wikariuszem generalnym zostaje biskup pomocniczy diecezji. Jednak ze względu na wielość obowiązków ordynariusz może powołać na to stanowisko dodatkowo także jednego z księży. Z takiej możliwości prawnej skorzystał teraz bp Roman Pindel, przekazując nowo mianowanemu wikariuszowi generalnemu część obowiązków władzy wykonawczej, czyli administracyjnej. Nie obejmuje ona wydawania władzy ustawodawczej i sądowniczej, jaka przysługuje jedynie biskupowi diecezjalnej. Ks. Studenski będzie wypełniał powierzone mu obowiązki administracyjne w ścisłej łączności i w porozumieniu z biskupem diecezjalnym.
 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy