Bielsko-Żywiecki

Najstarszy mszał wydany w Polsce

Missale Vratislaviense to najstarszy mszał wydrukowany w Polsce, przechowywany i niedawno odkryty w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej. Ukazał się w Krakowie w 1505 r. W Cieszynie zostanie zaprezentowany w piątek o 17.00, a także 22 maja - podczas Nocy Muzeów.

Cenna księga została odnaleziona i poprawnie zidentyfikowana przez Joannę Sztuchlik z Książnicy Cieszyńskiej przy inwentaryzowaniu księgozbioru składającego się na bibliotekę ks. Jana Leopolda Szersznika. Wcześniej, z powodu braku karty tytułowej, sam ks. Szersznik błędnie zapisał ją w swoim katalogu jako mszał wydany w Moguncji w 1555 r.

- Wartość tej zabytkowej księgi, cennej zarówno dla historii polskiej liturgii, jak i szesnastowiecznego drukarstwa polskiego, podnosi jej pochodzenie. Zanim trafiła ona do rąk założyciela najstarszej publicznej biblioteki w Cieszynie, należała w 1591 r. do strumieńskiego pastora Wawrzyńca Azendrowicza, a w 1679 r. do Petrusa Janusa, pochodzącego z Koźla nad Odrą. Nazwisko tego ostatniego również może pozostawać w związku ze Strumieniem, zważywszy że proboszczem tamtejszej parafii katolickiej w latach 1662-1719 był Jan Izydor Janus. Na wyklejce książki odnaleźć można odnoszące się do Strumienia XVII-wieczne zapisy urzędowe - mówi Joanna Sztuchlik.

Odkrycie właściwej kwalifikacji dzieła miało miejsce w 2014 r.  Jak udało się odkryć, co to za księga, jak przebiega proces badawczy i czego o losach mszału dowiedziała się Joanna Sztuchlik, opowie ona sama podczas piątkowej prezentacji cennego dzieła.

Przewidziany są także wykłady: ks. Macieja Zachary MIC (Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie) Mszał rzymski. Pochodzenie i zarys historii do XVI w., Jolanty Sztuchlik (Książnica Cieszyńska) pt. Missale Vratislaviense. Najstarszy mszał wydrukowany w Polsce w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej oraz Łucji Brzeżyckiej (Książnica Cieszyńska) pt. Wybrane zagadnienia z konserwacji Mszału wrocławskiego.

Podczas spotkania wystąpi także chór "Gloria" z Goleszowa - pod dyrekcją Ewy Wigezzi-Skałki.

« 1 »