Bielsko-Żywiecki

Na początek Makoszowy. Następne Brzeszcze

Zarządy Kompanii Węglowej (KW) i Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) podpisały w czwartek notarialną umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Makoszowy, powstałej w wyniku podziału kopalni Sośnica-Makoszowy - podał rzecznik Kompanii Tomasz Głogowski.

Umowa została zawarta na podstawie znowelizowanej 22 stycznia br. ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jej podpisanie jest też kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawy górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia br. pomiędzy stroną rządową a organizacjami związkowymi, po związkowych protestach w górnictwie.

Jak zaznaczył Głogowski, uprawnieni pracownicy kopalni Makoszowy, po przejściu w struktury SRK, będą mogli także skorzystać ze świadczeń przewidzianych w ustawie - m.in. urlopów górniczych dla pracowników dołowych oraz odpraw dla pracowników powierzchni i przeróbki węgla. Kolejne akty notarialne związane z przekazywaniem kopalń do SRK będą podpisywane w przyszłym tygodniu. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek zostaną podpisane dokumenty w sprawie kopalni Brzeszcze.

"Uruchomiony w czwartek proces przekazywania kopalń do SRK pozwoli na ograniczenie generowania strat przez KW oraz umożliwi uruchomienie dla nich instrumentów pomocowych. To ważny etap procesu naprawy Kompanii Węglowej" - skomentował prezes KW Krzysztof Sędzikowski.

Styczniowe porozumienie zakłada m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych 11 zakładów do założonej przez Węglokoks nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Jak zapowiadał wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk, na ona powstać do końca czerwca. Oznacza to, że do tego czasu do Nowej KW zostanie przekazanych jedenaście kopalń KW lub ich części.

W pierwszej połowie kwietnia Kowalczyk mówił, że prace związanie z poszukiwaniem inwestora do Nowej KW są "szeroko zakrojone" i trwają zaawansowane rozmowy w tej sprawie. Kowalczyk zapewnił, że model biznesowy dla tej spółki został opracowany w oparciu o najlepsze praktyki.

Restrukturyzację KW umożliwiają opublikowane niedawno rozporządzenia, które pozwalają m.in. na finansowanie działań SRK wobec przekazywanych tam zakładów. Zgodnie ze styczniowym porozumieniem miały to być kopalnie KW: Piekary, Brzeszcze, a także - po podziale istniejących kopalń - Makoszowy i Centrum. Na początku kwietnia jednak zarządy KW i Węglokoksu Kraj podpisały przedwstępną umowę sprzedaży m.in. kopalni Piekary. Kowalczyk zaznaczył, że umowa ta jest efektem decyzji biznesowej obu spółek.

« 1 »