Nowy numer 48/2023 Archiwum

Dzień Judaizmu na Podbeskidziu

Wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, koncerty i degustacja potraw połączą chrześcijan i Żydów 15 stycznia - w Dniu Judaizmu. Zaproszenie do udziału wystosował do diecezjan bp Roman Pindel.

Do udziału w obchodach Dnia Judaizmu oraz Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zachęca w słowie pasterskim biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. List będzie odczytany w kościołach Podbeskidzia w niedzielę 11 stycznia.
 

LIST BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ORAZ XVIII DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

Drodzy Bracia i Siostry,

Diecezję bielsko-żywiecką zamieszkują liczni przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ze swym biskupem, Pawłem Anweilerem. Trzeba też wspomnieć, że w Bielsku-Białej ma siedzibę Wyznaniowa Gmina Żydowska.

Ekumeniczny charakter diecezji znajduje odzwierciedlenie w wielu sferach jej życia. W szpitalach działają kaplice ekumeniczne, w uroczystościach biorą udział przedstawiciele różnych Kościołów, podejmowana jest współpraca w dziedzinie edukacji i katechezy, czego przykładem jest Międzynarodowy Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.

Ekumenizm na naszej ziemi przybiera formę konkretnego świadectwa bratniej miłości. Można tu wspomnieć choćby tragiczną, ale zarazem piękną historię parafii św. Marcina w Międzyrzeczu. Tamtejsi parafianie pamiętają czas, kiedy to po pożarze ich kościoła otworzyła przed nimi podwoje świątynia ewangelicka, gdzie mogli się modlić i uczestniczyć w liturgii.

To wszystko sprawia, że nasza diecezja ze szczególną wrażliwością przeżywa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Przed ponad stu laty ustalono, że ma mieć on miejsce co roku w tym samym terminie – pomiędzy obchodem święta Katedry św. Piotra (18 stycznia) a świętem Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). Od pewnego czasu Tydzień Modlitw poprzedza obchód Dnia Judaizmu, wieńczy zaś Dzień Islamu.

Hasłem Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan są w tym roku słowa: „Daj mi pić” (J 4,7), wypowiedziane przez Jezusa w czasie spotkania z Samarytanką. Wiedząc, że kobieta należy do znienawidzonej przez Żydów grupy religijnej, Jezus prosi ją o podanie wody. Kładzie też wówczas kres sporowi między dwoma religiami o świątynię, w której należy czcić Boga, zapowiadając, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Bogu w Duchu i Prawdzie (J 4,23). Z wielką wrażliwością na jej sytuację osobistą prowadzi dialog w taki sposób, by mogła wyznać wiarę, że to On jest oczekiwanym Mesjaszem. Przedstawione w Ewangelii św. Jana spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca do pogłębiania własnej tożsamości i pokazuje owoce, do jakich może prowadzić spotkanie z przedstawicielami innych wyznań i religii.

Przeżywanie tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w naszej diecezji będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż jesteśmy gospodarzami XVIII Dnia Judaizmu, którego myśl przewodnią stanowią słowa Psalmu 34: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi (Ps 34,5). Wraz z Prezydentem Bielska-Białej i miejscową Gminą Żydowską gościć będziemy przedstawicieli Episkopatu Polski i judaizmu oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

W czwartek, 15 stycznia o godz. 17.00 w katedrze św. Mikołaja rozpocznie się nabożeństwo Słowa Bożego, na które pragnę serdecznie zaprosić wszystkich, dla których ważna jest sprawa ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, przede wszystkim uczestników Drogi Neokatechumenalnej, a także członków organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i ruchów religijnych.

W piątek, 16 stycznia w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się wspólne czytanie Pisma Świętego w ramach maratonu biblijnego z udziałem przedstawicieli różnych wyznań. Całość będzie transmitowana przez naszą diecezjalną rozgłośnię „Anioł Beskidów”.

W sobotę, 17 stycznia pragnę zaprosić wszystkich do Cieszyna, gdzie o godz. 17.00 przy starym cmentarzu żydowskim odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca osiemdziesięciu jeden pomordowanych Żydów, a w Domu Narodowym będzie miało miejsce otwarcie wystawy przedstawiającej postaci Żydów Śląska Cieszyńskiego, odmówimy modlitwę o pokój i wysłuchamy okolicznościowego oratorium.

W niedzielę, 18 stycznia o godz. 15.30 w kościele św. Floriana w Żywcu-Zabłociu uczestniczyć będziemy w centralnym nabożeństwie ekumenicznym Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosi ks. bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nabożeństwo poprzedzi modlitwa na cmentarzu żydowskim w Zabłociu o godz. 14.30. Na to pierwsze w historii naszej diecezji nabożeństwo ekumeniczne w Żywcu zapraszam szczególnie serdecznie mieszkańców Żywiecczyzny.

W związku z XVIII Dniem Judaizmu opracowany został projekt edukacyjny „Przez wspólną historię – ku przyszłości”, do realizacji którego pragnę zachęcić wszystkich katechetów, nauczycieli i wychowawców gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia, tylko Bóg może uleczyć skutki naszych podziałów i uprzedzeń, aby się wypełniło Jezusowe pragnienie jedności wśród Jego uczniów (por. J 17,21). Dlatego zapraszam wszystkich do modlitwy o jedność podzielonych wyznawców Chrystusa. Zachęcam także do otwierania serc i umysłów na Słowo Boże, które odsłania zamiar Boga wobec swoich dzieci. Niech ten szczególny czas wyda błogosławione owoce.
Korzystając z okazji, dziękuję za modlitwę i życzliwość, jakiej doświadczyłem w pierwszą rocznicę swych święceń biskupich, ale także w czasie pierwszego roku posługiwania w diecezji. Pragnę powtórzyć słowa mojego zawołania: „Trzymajcie się mocno słowa życia”. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty – dziś i w całym nowym roku.

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, dnia 6 stycznia 2015 roku
 

« 1 2 3 »

Zapisane na później

Pobieranie listy