Nowy numer 43/2020 Archiwum

Śladami dziedzictwa Bielska i Białej

Tym razem organizatorzy z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego zaprosili do wędrówki po mieście z okresu międzywojennego. Tematem gry było życie nad Białką już w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej.

Gra jest trzecią odsłoną zabawy edukacyjnej mającej na celu przybliżenie historii Bielska  i Białej. Tym razem jej tematem będzie dziedzictwo II Rzeczypospolitej w architekturze i urbanistyce obu miast.

Akcja gry umieszczona będzie w okresie międzywojennym (1918-1939). W tym czasie Bielsko i Biała, w granicach odrodzonej Rzeczypospolitej, przeżywają okres intensywnego rozwoju. Powstaje tu wiele nowych, monumentalnych obiektów architektonicznych, a także nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych.

Jednocześnie w obu miastach zaostrza się polsko-niemiecki konflikt narodowościowy. Wynika on z jednej strony z realizacji polityki repolonizacji prowadzonej przez ówczesne władze województwa śląskiego, z drugiej utożsamienia się znacznej części społeczności niemieckiej z ideologią nazistowską.

Scenariusz gry zakłada zapoznanie uczestników z osiągnięciami polskiej administracji na terenie Bielska i Białej w okresie II Rzeczypospolitej. Na zaproszenie burmistrza Bielska, Wiktora Przybyły kilkunastu dziennikarzy i reporterów europejskich gazet (zespoły uczestników gry) przygotowuje relację, a zarazem ocenę funkcjonowania społeczności wielonarodowej i wielowyznaniowej w okresie administrowania życiem Bielska i Białej przez przedstawicieli państwa polskiego.

Ważną przesłanką dla sporządzenia relacji będą wizyty zagranicznych korespondentów w wybranych obiektach architektonicznych, stanowiących wizytówkę osiągnięć Bielska i Białej w okresie międzywojennym.

Nieodzowną pomocą  będzie mapa Bielska i Białej z nazwami ulic z tego czasu. Zadaniem grup reporterskich będzie dotarcie do wskazanych obiektów, ich poprawna identyfikacja oraz zebranie o nich podstawowych informacji. Nie będzie to jednak łatwe! W trakcie realizacji zadań uczestników gry spotka wiele niespodzianek i trudności. Pokonanie ich wymagać będzie zarówno sprytu, jak i sprawności fizycznej.

Aby zdobyć konieczne informacje, trzeba będzie się nieźle natrudzić. Wymagać to będzie dotarcia do odpowiednich dokumentów, zwiedzenia specjalnie przygotowanej wystawy, a także uzyskania ich w mniej typowy sposób, np. gasząc pożar czy też odwiedzając miejscową gospodę…..

Punktem kulminacyjnym, swoistą wyprawą w czasie będzie uroczystość nadania imienia Józefa Piłsudskiego Gimnazjum Polskiemu, czyli obecnemu LO im. M. Kopernika. Tutaj też nastąpi finał gry: sporządzenie własnej relacji dotyczącej rozwoju Bielska i Białej w okresie międzywojennym.

Dla najlepszych zespołów organizatorzy przygotowali atrakcyjne upominki i pamiątki!

Wskazówki praktyczne

Rozpoczęcie gry ma miejsce o 9.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 70. Zakończenie gry nastąpi około 15.00 w tym samym miejscu.

W grze uczestniczyć mogą wyłącznie zespoły (od 3 do 5 osób). Zgłoszenia do gry należy wysyłać wyłącznie internetowo na adres e-mailowy: towarzystwo.bbth@gmail.com. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników do gry zaklasyfikowanych zostanie pierwszych 20 zgłoszonych zespołów. Pozostałe zespoły zostaną wpisane na listę rezerwową i dopuszczone do gry tylko i wyłącznie w przypadku wycofania się któregoś z zespołów z listy zasadniczej.

O zaklasyfikowaniu zgłoszenia na listę zasadniczą lub rezerwową organizatorzy poinformują pocztą internetową na adres zwrotny zgłoszenia. W przypadku zaklasyfikowania zespołu na listę zasadniczą należy na dwa dni przed terminem gry, tj. do 9 listopada potwierdzić uczestnictwo drogą internetową na adres: towarzystwo.bbth@gmail.com.

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w grze jest zaopatrzenie się zespołu w cyfrowy aparat fotograficzny (może być w telefonie komórkowym).

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama