Nowy numer 39/2023 Archiwum

13. Tydzień z Ewangelią już niebawem

W nieco odmienionej konwencji - 27 września w Żywcu, a nazajutrz w Bielsku-Białej i Cieszynie - rozpocznie się wielki tydzień z Jezusem. W tym roku towarzyszy mu hasło "W sieci Słowa".

Trwają ostatnie przygotowania do 13. Tygodnia z Ewangelią, który w tym roku - od 27 września do 4 października - obejmie trzy rejony diecezji bielsko-żywieckiej - Bielsko-Białą i okolice, Śląsk Cieszyński i Żywiecczyznę.

W Bielsku-Białej ewangelizację poprowadzą: Neokatechumenat, Szkoła Ewangelizacji "Cyryl i Metody", Wspólnota "Miłość i łaska Chrystusa", Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea", Wspólnota "Sam nie znaczy Samotny", Wspólnota Przymierza "Miasto na Górze" oraz Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "Emaus" i "Nowy Lud". Koordynatorem TzE jest ks. Sebastian Rucki, dyrektor wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii diecezjalnej.

W rejonie bielskim ewangelizacja będzie prowadzona w siedmiu parafiach: w katedrze św. Mikołaja, na Złotych Łanach, w Komorowicach, Starym Bielsku, Cygańskim Lesie, w parafii NSPJ przy dworcu, u pallotynów pod Szyndzielnią, w Pisarzowicach i Jaworzu.

Na Śląsku Cieszyńskim: Szkoła Nowej Ewangelizacji "Zacheusz", Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Radość", Wspólnota "Ogień Boży", Wspólnota Przymierza Rodzin "Mamre" oraz Wspólnota Matek w Modlitwie "Miriam" i Wspólnota Mężczyzn w Modlitwie "Nikodem". Działania wspólnot koordynuje o. Wit Chlondowski OFM.

Słowo Boże w ramach TzE będą głosić w cieszyńskich parafiach św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety, Narodzenia św. Jana Chrzciciela, Imienia NMP, w Istebnej i Dzięgielowie.

Na Żywiecczyźnie ewangelizację poprowadzą wspólnoty skupione we Fraterni Franciszkańskiej w Rychwałdzie i wspólnoty z nią współpracujące. Koordynatorem wszystkich spotkań ewangelizacyjnych jest tutaj o. Bogdan Kocańda OFM Conv.

Ewangelizatorzy pojawią się w konkatedrze, w Żywcu-Zabłociu, Rycerce Górnej. Wieprzu i Rychwałdzie.

W sieci

Hasło 13. TzE brzmi "W sieci Słowa". Ks. Sebastian Rucki tłumaczy: - Żyjemy w sieci słów, które często rodzą w nas niepokój, czasem ranią, bolą, powodują zwątpienia, poddanie się beznadziei. Ale są też słowa, które niosą nadzieję, niosą życie. Takim jest słowo Boże. Dlatego chcemy jeszcze bardziej pokazać życiodajną moc słowa Bożego. To słowo może pokazać drogę do szczęścia - często może niełatwego, ale prawdziwego. To słowo ożywia, jest pełne mocy Ducha Świętego. To Słowo "stało się Ciałem i zamieszkało między nami", a więc słowo prowadzi do Jezusa Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela.

Od drzwi do drzwi

Pierwszym wydarzeniem 13. TzE będzie Msza św. w konkatedrze żywieckiej, odprawiona w sobotę 27 września o 18.00 pod przewodnictwem bpa Piotra Gregera. W czasie tej Eucharystii posłańcy - przedstawiciele 56 parafii powiatu żywieckiego parafii - dostaną zwoje ze słowem Bożym dedykowanym ich wspólnotom. Nazajutrz, w czasie Sumy, dotrą do każdej z parafii.

Ewangelizatorzy z Żywiecczyzny przygotowali kilka spotkań w różnych parafiach i wybrali jedną - w Rycerce Górnej - w której będą głosili kerygmat i ze słowem Bożym odwiedzą mieszkańców w ich domach.

Rekolekcje, film i koncert

W Bielsku-Białej TzE rozpocznie się 28 września Niedzielą Ewangelizacyjną w siedmiu parafiach i tutaj przez kolejne dwa dni odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne, poprowadzone z pomocą środków i metod, z których korzystają wspólnoty nowej ewangelizacji.

1 października wszyscy są zaproszeni do kościoła NSPJ przy dworcu, gdzie o 19.30 bp Roman Pindel będzie przewodniczył Mszy św. z modlitwą o dary Ducha Świętego.

Nazajutrz, 2 października o 19.00, w kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na osiedlu Karpackim będzie można zobaczyć film "Ziemia Maryi" ("Mary’s Land").

Ewangelizatorzy będą także czekać na młodzież w bielskim Zespole Szkół Budowlanych. Tutaj 3 października z koncertem "Porażka i Nadzieja" wystąpią Anti Babylon System (reggae) i Arkadio (hip-hop).

Cieszyn

Także w niedzielę rozpocznie się ewangelizacja w Cieszynie. Na Rynku od 13.00 do 21.00 będzie można wysłuchać wielu świadectw katolików i ewangelików, posłuchać muzyki Anti Babylon System i Zachaeus Live, spotkać się z Marcinem Jakimowiczem, redaktorem "Gościa", obserwować finał turnieju koszykówki "Chrześcijanin to nie lamus".

Na cieszyńskim rynku będzie można również obejrzeć prace podopiecznych Domu Pomocy Społecznej bonifratrów, wziąć udział w tańcach lednickich, wesprzeć ruch hospicyjny w ramach "Pól Nadziei", a także przynieść makulaturę do Miasteczka Misyjnego, zorganizowanego w ramach diecezjalnej akcji budowania studni dla Sudanu Południowego "Makulatura na misje" (od 13.00 do 17.00).

Z kolei w Istebnej o 17.30 ponad 200 górali przedstawi koncert "Serca górala. Ewangelizacyjne granie".

Ewangelizację dla rodzin przygotowują cieszyńskie wspólnoty w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela na Mnisztwie. Tu we wtorek 30 września o 18.00 Mszy św. będzie przewodniczył biskup Roman Pindel. A po Eucharystii - film: "Przez śmiech do lepszego małżeństwa" oraz... rodzinny bal w OSP Mnisztwo!

Wszystkie szczegółowe programy 13. TzE można znaleźć na plakatach (do pobrania poniżej).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy