Pomagają rodzinom, wsparli i prof. Chazana

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej skierowało list otwarty do ministra zdrowia, w którym broni postawy prof. Bogdana Chazana i lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary.

"Jako Stowarzyszenie działające w obszarze pomocy rodzinom widzimy ile zła i cierpień wywołuje możliwość dokonania aborcji. Pozbawia ona życia dzieci, ale też rani kobiety powodując, że borykają się one z syndromem poaborcyjnym, okalecza pokolenie młodych ludzi dotkniętych syndromem ocalonych oraz niszczy relacje społeczne. Dlatego w pełni popieramy wszelkie działania zmierzające do zlikwidowania lub ograniczenia tej zbrodni w społeczeństwie polskim, a tym samym wyrażamy swoją wdzięczność lekarzom, którzy opowiadają się po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci" - napisali członkowie bielskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w liście otwartym do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

- Od 1998 roku nasze stowarzyszenie stara się w różnoraki sposób pomagać i wspierać rodziny (od red. - o działalności ośrodka można przeczytać tutaj (kliknij)) . W zaistniałej sytuacji, kiedy prof. Bogdan Chazan, dyrektor Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie, wybitny ginekolog i położnik, został zaatakowany przez część mediów i polityków lewicy, jako zarząd naszego stowarzyszenia, postanowiliśmy stanąć w obronie profesora - mówi Grażyna Gębala, prezes stowarzyszenia.

Prof. Chazanowi zarzuca się brak wyrażenia zgody na dokonanie aborcji u pacjentki, której dziecko miało poważne wady genetyczne. Jest krytykowany także za podpisanie Deklaracji Wiary.

Oto pełny tekst listu:

Szanowny panie Ministrze!

W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej wyrażamy swoje poparcie dla Profesora Bogdana Chazana oraz wszystkich lekarzy, którzy podpisali „Deklarację Wiary”.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia obywatelom wolność religii i wolność sumienia. Art. 53 Konstytucji RP mówi:  

  1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
  2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. (…)

Podpisanie „Deklaracji Wiary” jest więc korzystaniem ze swojego konstytucyjnego prawa do uzewnętrznienia swej wiary, które przysługuje każdemu obywatelowi RP, niezależnie od zawodu – w tym też lekarzom – i niezależnie od miejsca zatrudnienia – w tym też zatrudnionym w publicznej służbie zdrowia.

Profesor Bogdan Chazan skorzystał również ze swojego konstytucyjnego prawa zapewniającego mu wolność sumienia. Odmówił przeprowadzenia aborcji oraz wskazania innego lekarza, który by tego dokonał, gdyż byłoby to działanie lub współdziałanie sprzeczne z jego sumieniem. Przepis  art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 nakładający na lekarza obowiązek wskazania pacjentowi możliwości przeprowadzenia aborcji jest przepisem niekonstytucyjnym, gdyż powoduje konflikt sumienia, którego wolność zapewnia Konstytucja RP. Tym samym domagamy się podjęcia przez Pana Ministra inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do zmiany ww. ustawy w sposób zapewniający jej zgodność z Konstytucją RP.

Jako Stowarzyszenie działające w obszarze pomocy rodzinom widzimy ile zła i cierpień wywołuje możliwość dokonania aborcji. Pozbawia ona życia dzieci, ale też rani kobiety powodując, że borykają się one z syndromem poaborcyjnym, okalecza pokolenie młodych ludzi dotkniętych syndromem ocalonych oraz niszczy relacje społeczne. Dlatego w pełni popieramy wszelkie działania zmierzające do zlikwidowania lub ograniczenia tej zbrodni w społeczeństwie polskim, a tym samym wyrażamy swoją wdzięczność lekarzom, którzy opowiadają się po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Upoważnieni przez członków na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej

Grażyna Gębala - Prezes
Krystyna Jonkisz - Wiceprezes
Barbara Kaczerowska - Skarbnik
Maria Szlagura - Członek Zarządu
Renata Jasiura - Członek Zarządu

« 1 »