Bielsko-Żywiecki

Abyśmy uwierzyli w Syna Bożego...

W tym roku, rozpoczynającym czas jego biskupiej posługi w naszej diecezji, bp Roman Pindel przewodniczył liturgii całego Triduum Paschalnego, sprawowanej w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Tu także modlił się z wiernymi w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

 Mówił o znaczeniu prawdy o zmartwychwstaniu i złożył diecezjanom życzenia wielkanocne.

- Prawda o tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał, jest przyjmowana przez wiarę, jest przyjmowana w sercu, jest przyjmowana całym życiem człowieka, całym jego zaangażowaniem - mówił w katedrze św. Mikołaja biskup ordynariusz Roman Pindel.

- Człowiek wierzący odkrywa moc, która pozwala mu nie powracać do grzechu, opanować gniew i nienawiść w swoim sercu, odkrywa w sobie moc do tego, żeby nie załamywać się i z ufnością patrzeć, pomimo tego że wczoraj jeszcze bardzo się lękał i nie wierzył w przyszłość, nie widział rozwiązania... - dodawał bp Pindel.

« 1 »