Każdy może adoptować dziecko

Już w poniedziałek 24 marca o 18.00 w bielskiej katedrze rozpoczną się obchody Dnia Świętości Życia.

Tym razem w poniedziałek 24 marca o 18.00 w bielskiej katedrze św. Mikołaja nie będzie konferencji, wykładów ani manifestów. Przed wiernymi staną rodzice, którzy mają liczne potomstwo i opowiedzą o tym, jak pięknie żyje się w rodzinie wielodzietnej. Uczestnicy bielskich obchodów Dnia Świętości Życia wezmą udział w Eucharystii o 18.30, a na zakończenie będą mogli podjąć duchową adopcję dziecka poczętego - obietnicę trwającej dziewięć miesięcy modlitwy o ocalenie od zagłady dziecka poczętego, które jest nią zagrożone. Adopcja duchowa zakończy się w uroczystość Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia.

Zaproszenie do udziału w diecezjalnych obchodach Dnia Świętości Życia wystosował do wiernych bp Roman Pindel.
- Z całego serca zachęcam wszystkich do rozwijania wrażliwości na potrzeby rodziców oczekujących potomstwa, szczególnie tych, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza samotnych matek, które potrzebują naszej modlitwy, a także, w miarę możliwości, pomocy materialnej - napisał w okolicznościowym liście. - Podejmujmy modlitwę w intencji dzieci nienarodzonych, ich matek i ojców.  Włączmy się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyłączmy się do działań na rzecz obrony życia, przez opowiedzenie się za życiem w prowadzonych rozmowach czy wreszcie poprzez konkretną pomoc materialną.

Biskup ordynariusz przypomniał też, że w diecezji bielsko-żywieckiej dzieło obrony życia nie samą modlitwą stoi:
- Pragnę przypomnieć, że w naszej diecezji funkcjonuje Fundusz Obrony Życia, a samotne matki w trudnej sytuacji życiowej mogą skorzystać z Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka, który istnieje dzięki ofiarności wiernych. Osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowane są w dzieło obrony i promocję świętości życia człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci - z serca błogosławię - kończy swoje słowo bp Ro-man Pindel.

Obchody Dnia Świętości Życia zaproponował w datowanej na 25 marca 1995 roku encyklice "Evangelium Vitae" bł. Jan Paweł II.
- Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej - napisał wówczas ojciec święty.
Dziesięć lat temu Sejm RP uchwalił, że 24 marca - w przeddzień Dnia Świętości Życia - obchodzić będziemy w naszym kraju Narodowy Dzień Życia. Jego celem jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych, niezależnie od wymiaru religijnego tego zagadnienia.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..