W służbie Odkupicielowi

Bp Piotr Greger: Jestem kapłanem z pokolenia JP2.

We wtorek 22 października mija 2. rocznica nominacji biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej Piotra Gregera. Ojciec święty Benedykt XVI przydzielił mu stolicę tytularną Assava (w północnej Afryce). Bp Greger jest także wikariuszem generalnym diecezji. Swoje kapłaństwo i posługę biskupią wiąże z osobą i charyzmatem bł. Jana Pawła II.

- Jestem kapłanem z pokolenia JP2 - mówi otwarcie bp Greger. - Byłem dopiero co po maturze. Uczestniczyłem w spotkaniu z ojcem świętym w Katowicach na Muchowcu w 1983 roku. To wydarzenie niejako przypieczętowało moją decyzję o wstąpieniu do seminarium duchownego.

Biskup pomocniczy bielsko-żywiecki ujawnia też kulisy nominacji biskupiej. - Pierwotnie dekret nominacyjny miał być wydany 20 października, we wspomnienie św. Jana Kantego, patrona diecezji bielsko-żywieckiej i bielskiego Instytutu Teologicznego. Ale dwa dni później Kościół miał po raz pierwszy w historii obchodzić wspomnienie bł. Jana Pawła II, więc właśnie tę datę ostatecznie wybrano jako termin ogłoszenia nominacji biskupiej - zdradza.

Bp Piotr Greger urodził się w 1964 r. w Tychach. W latach 1983-1989 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1989 roku, kontynuował studia teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1992 r. uzyskał licencjat kanoniczny. Dalsze studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie uwieńczył w 2000 r. tytułem doktora teologii. W swojej pracy naukowej podjął zagadnienie odnowy obrzędów pokuty w Polsce po Soborze Watykańskim II.
- Inspiracją do zajęcia się tym zagadnieniem był dla mnie Jan Paweł II i jego encyklika "Reconciliatio et Penitentia" - wyjaśnia biskup.

22 października 2011 r. ojciec święty Benedykt XVI mianował ks. Gregera biskupem pomocniczym diecezji bielsko-żywieckiej. Jego konsekracja odbyła się w I Niedzielę Adwentu 27 listopada 2011 r. w bielskiej katedrze św. Mikołaja. Jako zawołanie pasterskie bp Piotr przyjął słowa: "W służbie Odkupicielowi".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..