Nowy numer 39/2023 Archiwum

Edukacja seksualna - ale jaka?

Pod takim hasłem w sobotę 12 października od 9.00 w Bielskim Centrum Kultury odbędzie się debata poświęcona profesjonalnemu przygotowaniu do wychowania w tej dziedzinie.

W sympozjum naukowym na temat edukacji seksualnej i warunków jej właściwej realizacji mówić będą specjaliści. To temat trudny i ważny, bo wymaga uwzględnienia wielu płaszczyzn ludzkiej natury i nie może być sprowadzony jedynie do płaszczyzny fizycznej.

- Niezwykle istotne jest także, by przy jego podejmowaniu właściwie współpracowali wszyscy, którzy zajmują się wychowaniem młodzieży. Dlatego też zaproszeni do udziału w tym sympozjum zostali zarówno katecheci naszej diecezji, jak i wychowawcy, nauczyciele, a także wszyscy zainteresowani przedstawiciele środowisk oświatowych - mówi ks. dr Marek Studenski, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej, współorganizator sympozjum, przygotowanego także przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

- Ta dziedzina jest tak trudna, że wymaga niesamowicie dobrego, sumiennego przygotowania. Wiedzę z tego przedmiotu, tę sferę wychowawczą mogą rozwijać tylko osoby bardzo kompetentne. Będzie to okazja usystematyzowania wiadomości na ten temat i przedyskutowania najwłaściwszej strategii, którą powinno się stosować, aby jak najlepiej przygotować uczniów do życia w rodzinie. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału, w tym także do zaplanowanej w programie sympozjum dyskusji nad problemami, jakie pojawiają się w zakresie edukacji seksualnej w naszych szkołach - dodaje ks. dr Studenski.

Program Sympozjum:

9.00 - Otwarcie
9.10 - Prof. dr hab. Franciszek Adamski "Integralna wizja człowieka"
9.40 - Mgr Teresa Król "Dobry, bo polski model edukacji seksualnej"
10.20 - Przerwa
10.45 - Mec. Zbigniew Cichoń "Rodzice wychowawcami swoich dzieci w prawie polskim, UE i dokumentach międzynarodowych"
11.05 - Dr Szymon Czarnik "Młodzież i nauczyciele o wychowaniu do życia w rodzinie (raport z badań - Kraków 2012)"
11.30 - Dr inż. Antoni Zięba "Media a wychowanie do życia w rodzinie"
11.45 - Dyskusja
12.00 - Zamknięcie sympozjum

Sympozjum odbędzie się w sali Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej przy ulicy Słowackiego 27.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast