Święty arcybiskup będzie patronem

W wilamowickim sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego o 10.00 rozpocznie się dziękczynna Eucharystia, która inauguruje uroczystości ogłoszenia świętego ziomka patronem miasta.

Prośbę w tej sprawie władze samorządowe skierowały do Stolicy Apostolskiej pod koniec ubiegłego roku. W październiku, podczas podniesienia świątyni do godności sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego, stosowny dokument w obecności uczestników Eucharystii podpisał bp Tadeusz Rakoczy.

Zgodnie z postanowieniem radnych przypadające 23 października liturgiczne wspomnienie św. Bilczewskiego w Kościele będzie zarazem świętem miasta.

- W lutym Kongregacja do spraw Kultu Bożego wydała dekret ustanawiający św. Bilczewskiego patronem Wilamowic. Zostanie on odczytany podczas tej uroczystości - mówi ks. prał. Michał Boguta, kustosz sanktuarium. - W uroczystości weźmie udział kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski-senior, biskup Tadeusz Rakoczy, a także zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli.

Dokument z Watykanu delegacja miasta i parafii odebrała z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore, w obecności kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Wśród odbierających upragnione pismo ze Stolicy Apostolskiej byli m.in. ks. prał. Michał Boguta, proboszcz parafii, burmistrz Marian Trela i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz.

- To była bardzo radosna chwila, bo odtąd pozostawało już tylko przygotowanie uroczystego ogłoszenia treści decyzji wydanej przez Kongregację - mówi ks. prał. Michał Boguta.

Dekret Stolicy Apostolskiej wydany 28 lutego 2013 roku   Dekret Stolicy Apostolskiej wydany 28 lutego 2013 roku
Alina Świeży-Sobel /GN
Dzień zapisany w hi
storii

- Ten dzień w dziejach naszego miasta zapisze się złotymi zgłoskami - mówi burmistrz Marian Trela. - To wprawdzie kolejne wydarzenie związane z postacią naszego wybitnego rodaka, ale mamy świadomość, że postać patrona stała się nam dobrze znana i bliska dzięki wcześniejszym uroczystościom kościelnym. Zależy nam, aby pamięć ta nie osłabła w Wilamowicach również w przyszłości. Mamy nadzieję, że ogłoszenie św. Bilczewskiego patronem miasta przyczyni się do tego w przyszłości, gdy przyjdą następne pokolenia, które nie przeżyły z nami tej wielkiej radości z wyniesienia na ołtarze abp. Bilczewskiego.

Pobłogosławiony podczas Mszy Świętej wizerunek św. Józefa Bilczewskiego zostanie przeniesiony do sali posiedzeń Rady Miasta i tam zostanie już na stałe. - Po Mszy Świętej zaplanowaliśmy nadzwyczajną sesję rady, podczas której chcemy przybliżyć postać patrona i uchwałą ogłosić objęcie przez niego patronatu nad Wilamowicami. To dla nas ważna chwila, która przejdzie do historii miasta i zapisze się w kronikach złotymi zgłoskami – mówi burmistrz Marian Trela. – Arcybiskup Bilczewski, dzięki licznym publikacjom, ukazującym się w ostatnich latach, jest dobrze znany współczesnym mieszkańcom Wilamowic. Chcielibyśmy, żeby tak było również w przyszłości. Formą upamiętnienia tego historycznego dnia będzie specjalny medal, który otrzymają 5 października mieszkańcy i zaproszeni goście.

- Historia Wilamowic dzięki świętemu rodakowi jest zupełnie wyjątkowa. Stąd Opatrzność Boża wybrała sobie człowieka, którego losy były nie do przewidzenia po ludzku. Zostaje kapłanem, uczonym, profesorem, rektorem uniwersytetu i… arcybiskupem lwowskim – naznaczonym już za życia autorytetem świętego człowieka. Nie zamyka się jednak na drodze tego powołania. Pamięta, skąd wyszedł, pamięta o Wilamowicach – uważa kard. Jaworski. Jest przy tym przekonany, że tę pamięć, którą okazywał za życia – fundując ochronkę, sprowadzając siostry służebniczki NMP czy włączając się w budowę kościoła – jeszcze lepiej widać po śmierci. To nie tylko nowe dzieła: ochronka, dach na kościele czy piękne wyposażenie świątyni, ale też liczne wysłuchane prośby ludzkie.

 

Program uroczystości:

10.00 - uroczysta Eucharystia w sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego - odczytanie dekretu

          - poświęcenie wizerunku patrona do sali posiedzeń Rady Miejskiej

          - uroczysta sesja Rady Miejskiej poświęcona postaci św. Józefa Bilczewskiego i podjęcie

            uchwały o ogłoszeniu Arcybiskupa patronem miasta - w sali OSP

          - występ zespołu regionalnego

          - przekazanie okolicznościowego medalu upamiętniającego ogłoszenie św. Bilczewskiego

            patronem Wilamowic

 

.

« 1 »