Nowy numer 08/2024 Archiwum

Książnica Beskidzka - "Lodołamaczem"

Bielska biblioteka otrzymała ogólnopolską nagrodę, przyznawaną instytucjom za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych.

 Podczas gali finałowej podsumowującej ogólnopolski konkurs „Lodołamacze 2013”, która odbyła się 26 września na Zamku Królewskim w Warszawie, Książnica Beskidzka zdobyła II miejsce w kategorii „Lodołamacz - Instytucja".

Nagroda została przyznana za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, na polu ich rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Konkurs "Lodołamacze" jest organizowany od ośmiu lat przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Po raz trzeci patronat honorowy objęła nad nim Anna Komorowska - małżonka prezydenta  RP.

Już wcześniej, podczas regionalnego etapu konkursu, który odbył się 16 września w Chorzowskim Centrum Kultury, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej przyznano pierwsze miejsce - także w kategorii „Lodołamacz - Instytucja".

- W swojej działalności Książnica Beskidzka aktywnie podejmuje szereg działań na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych - mówi Bogdan Kocurek, dyrektor placówki. - W ramach tych działań, Książnica od wielu lat zatrudnia osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami. W Książnicy Beskidzkiej osoby niepełnosprawne zatrudnione są na różnych stanowiskach, począwszy od pracowników obsługi, poprzez stanowiska bibliotekarskie związane z obsługą czytelników pełno - i niepełnosprawnych, jak również na stanowiskach kierowniczych. Ponadto pracownicy pełno- jak i niepełnosprawni pracujący bezpośrednio z czytelnikami, doskonalą swoje umiejętności na kursach i szkoleniach, niejednokrotnie finansowanych przez pracodawcę, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym też kwalifikacji do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W celu aktywizacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i regionu w strukturze organizacyjnej Książnicy funkcjonują placówki biblioteczne wyspecjalizowane w pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, a mianowicie: Filia Integracyjna oraz pięć punktów bibliotecznych  - trzy w szpitalach i dwa w domach opieki społecznej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy