Maturzyści z Bielska-Białej i Żywca

Kamil Baczewski z Hałncowa, Miriam Szałaj z Bielska-Białej, Beata Wnętrzak i Marlena Jakubiec z Żywca: - Idziemy z ufnością.

Idziemy do Bożego Miłosierdzia ze świadomością zbliżających się egzaminów maturalnych. Ufamy, że niosąc ten czas do Bożego Miłosierdzia, lepiej zdamy! Bo tak się nam wydaje, że modlitwa to dobre wejście w ten czas. Niektórzy z nas pielgrzymowali już wcześniej - ale do Matki Bożej na Jasną Górę. To pielgrzymka do Bożego Miłosierdzia. Tu będziemy mogli wybłagać nowe łaski, o których może nie myśleliśmy w trakcie tamtych pielgrzymek.

Boże Miłosierdzie kojarzy się nam ze zdrojem łask, z Bożym przebaczeniem...

Kamil Baczewski - pieszo pielgrzymuje piąty raz.

Miriam Szałaj - po raz drugi.

Beata Wnętrzak i Marlena Jakubiec - zdecydowały się na pieszą wędrówkę po raz pierwszy.

« 1 »